ตัวอย่างวิธีคำนวนกำไรขาดทุน ด้วยวิธีแต่ละแบบ แบบไม่เฉลี่ย FIFO LIFO หรือ แบบค่าเฉลี่ย

Printable View