ผมได้โอนเงินบริจาค จำนวน 500.88 เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 10/04/62 เวลา 13.56 น.
login name: Piyasak Jeatrakul ครับ