Quote Originally Posted by nightgt View Post
หุ้น PTT ยังมีราคาพาร์เก่า รวมราคาพาร์ใหม่ ทำให้ใช้เครื่องมือ EMA ผิดเพื้ยน โปรดช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ
เพิมเติมข้อมูลให้ละครับ