กราฟ EOD ของหุ้น CKP ณ 2015-4-20 ในกราฟบอกว่าปรับพาร์ 10->1 แต่ในความจริงคือปรับพาร์ 5-> 1 นะครับ

นี่แหล่งข่าวอ้างอิงครับ

http://www.manager.co.th/ibizchannel...=9580000008296

ขอบคุณครับ