ยังไม่มีการupdate ข้อมูลเลยนะครับ ในstock technical ก็เป็นตารางว่างเปล่าเลย