ข้อมูล Nikkei ใน quote ไม่อัพเดตแล้ว มีเฉพาะตัว Nikkei FT ที่ยังอัพเดต
+ อยากให้เพิ่มตลาดหุ้นอาเซียน

ขอบคุณครับ