ถึงบางอ้อแล้วครับ....ตอนนีเซฟได้แล้ว...ต้องลบหุ้นบางตัวที่บันทึกไว้เดิมออก...ลองลบไป 5 ตัว แล้วเซฟหุ้นที่ต้องการใหม่ 3 ตัว เซฟได้แล้ว..แล้วก็สามารถเก็บที่ข้อมูลที่ทำไว้เดิมได้ด้วย..แสดงว่าได้จำกัดหน่วยความจำในการบันทึกข้อมูลหุ้นของสมาชิกไว้ใช่หรือไม่ครับ..ถ้าใช่..อยากถามต่อว่าสมาชิกที่บริจาคอย่างผมกับสมาชิกทั่วไปที่ใช้ฟรี..จำกัดหน่วยความจำในการบันทึกข้อมูลไว้ต่างหรือไม่ครับ...เพื่อที่จะได้เป็นข้อพิจารณาในการบริจาคในปีถัดไป...