ตรงช่องสีดำๆที่ให้ใส่ชื่อใส่ BKA ลงไปแต่ไม่มีชื่อนี้ขึ้น ต้องทำยังงัยคะ