อยากให้adminเปิดสอนการใช้ siamchart
ตามนั้นเลยครับ