เราจะสามารถเปรียบเทียบผลงานกองทุนที่มีปันผล และไม่มีปันผล ได้อย่างไร
โดยใช้กราฟของ Siamchart ครับ
เช่น TMBCOF vs K-CHINA
ขอบคุณมากครับ