คือ ลอง setting กราฟ ที่ต้องการ เช่น เปลี่ยนสีแท่งเทียน เพิ่ม indy จากนั้นลอง save ทั้ง save as template และ รูป cloud ใส่ชื่อไป แต่ ลองดูรูป icon cloud สำหรับ load กลับไม่มีชือครับ
ลองเปลี่ยน ชือหุ้น กลับมาเป้น default ทุกอย่างเหมือนเดิม