เวลากดเข้าไฟล์กราฟของหุ้นมันจะตั้งค่าเริ่มต้นของกราฟมาเป็นแบบ Bar(high,low,close) ถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนก็ปรับเป็น candlestick เรียบร้อย แต่ทีนี้พอเข้าไปดูกราฟของหุ้นอีกตัวกราฟก็จะเป็น Bar แบบเดิมเราต้องตั้งค่าให้เป็น candlestick ใหม่ ถ้าผมอยากให้ตั้งเป็น candlestick ครั้งเดียวโดยที่เปลี่ยนดูกราฟหุ้นตัวอื่นก็เป็น candlestick ได้ไหมครับ