ผมบันทึกรายการซื้อขายหุ้นใน portfolio
ตอนนี้ราคาของ AOT ที่อยู่ใน portfolio
ยังไม่ได้แก้ไขเลยครับ จะมีการแก้หรือเปล่าครับ

ขอบคุณครับ