คือผมอยากเพิ่ม Left Scale ให้เป็นค่า Volume ในแต่ละวัน จะได้รู้ว่าหุ้นตัวนี้ๆมี Volume มูลค่าเป็นเท่าไหร่
พอกด Config-->Left Axis แล้วปรากฏว่าแสดงเป็นราคาหุ้น เหมือนกับ Right Axis
มีวิธีทำให้ Volume Scale ขึ้นไหมครับ