สอบถามครับ

EPS ที่ใช้คำนวณ P/E มาจากกำไรต่อปี หรือกำไรต่อไตรมาส 4 ไตรมาสล่าสุดครับ หรือแตกต่างจาก 2 ข้อนี้ครับ ขอบคุณครับ