สวัสดีครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจในการลงทุนแบบ Magic Formula
จึงอยากทราบว่าข้อมูลการเรียงลำดับหุ้นตามสูตร Magic Formula ของ Siamchart จะ update ล่าสุดในเดือนไหนของปีครับ