จากคำถามข้างบน ยกตัวอย่างของหุ้น BAFS ที่ปี 2556 =15.71และ15.54(ROEA) ส่วนของ set = 23.8 แสดงว่าค่าที่ใช้ตัวเลขที่ต่างกัน อาจเพราะใช้ค่าของช่วงเวลาต่างกัน รบกวนอธิบายด้วยครับว่าต่างกันเพราะอะไร และจรืงๆแล้วเราควรใช้ตัวเลขใดในการพิจารณาการเลือกหุ้น เพราะตัวเลขต่างกันพอสมควร
ขอบคุณครับ