ปรกติจะโหลดข้อมูล EOD จากเมนู Stock แต่ตอนนี้ไม่สามารถคลิ๊กเข้าได้เลย มีใครเป็นบ้างครับ?