ผมโหลดข้อมูล EOD ปี 1970 ถึงปีที่แล้ว (.csv) และ import ลง amibroker
แล้วมันขึ้นแบบนี้

1(จำนวนไฟล์ที่ลง) error occurred during import process.

แก้ไขยังไงครับ