จากหน้าข้อมูลงบการเงิน ในส่วนของรวมรายได้ จะมีหัวข้อของ "กำไรจากการดำเนินการ" และถัดไปเป็น "EBIT" ขอสอบถามว่า ตัวเลขที่แตกต่างกันของ 2 หัวข้อนั้นคืออะไรครับ

ขอบคุณครับ