Results 1 to 5 of 5

Thread: ความแตกต่างระหว่าง "กำไรจากการดำเนินการ" และ EBIT

 1. #1
  ผู้สนับสนุน
  Join Date
  Nov 2014
  Posts
  5

  ความแตกต่างระหว่าง "กำไรจากการดำเนินการ" และ EBIT

  จากหน้าข้อมูลงบการเงิน ในส่วนของรวมรายได้ จะมีหัวข้อของ "กำไรจากการดำเนินการ" และถัดไปเป็น "EBIT" ขอสอบถามว่า ตัวเลขที่แตกต่างกันของ 2 หัวข้อนั้นคืออะไรครับ

  ขอบคุณครับ

 2. #2
  Administrator
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  1,744

  Re: ความแตกต่างระหว่าง "กำไรจากการดำเนินการ" และ EBIT

  EBIT = กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
  เอาเมาส์ชี้ค้างใว้จะมีบอกครับ

 3. #3
  ผู้สนับสนุน
  Join Date
  Nov 2014
  Posts
  5

  Re: ความแตกต่างระหว่าง "กำไรจากการดำเนินการ" และ EBIT

  Quote Originally Posted by sanju19 View Post
  จากหน้าข้อมูลงบการเงิน ในส่วนของรวมรายได้ จะมีหัวข้อของ "กำไรจากการดำเนินงาน" และถัดไปเป็น "EBIT" ขอสอบถามว่า ตัวเลขที่แตกต่างกันของ 2 หัวข้อนั้นคืออะไรครับ

  ขอบคุณครับ
  คำถามคือ "กำไรจากการดำเนินงาน" และ "EBIT" แตกต่างกันอย่างไรครับ ดูตัวอย่างตารางในหน้าข้อมูลงบการเงินข้างล่าง
  "รวมรายได้"
  "รวมค่าใช้จ่าย"
  "กำไรขั้นต้น"
  "กำไรจากการดำเนินงาน"
  "EBIT"
  "EBITDA"
  "กำไรสุทธิ"
  ตัวผมเข้าใจว่าตัวเลขของ"กำไรจากการดำเนินการ" กับ "EBIT" มีความหมายเหมือนกันจึงควรต้องเป็นตัวเลขเดียวกัน(คือกำไรขั้นต้น ลบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) แต่ในตารางของหุ้นตัวใดๆของsiamchart แสดงค่าที่ต่างกัน เช่นของ DTAC Q4 2016 "กำไรจากการดำ้นินงาน"=3,835.70 และ "EBIT" = 4,158.23 เป็นต้น จึงรบกวนขอความกระจ่างในจุดนี้ด้วยครับ
  นับถือ

 4. #4
  Administrator
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  1,744

  Re: ความแตกต่างระหว่าง "กำไรจากการดำเนินการ" และ EBIT

  กำไรจากการดำเนินงาน = รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ - (ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ + ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
  EBIT = กำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

 5. #5
  ผู้สนับสนุน
  Join Date
  Nov 2014
  Posts
  5

  Re: ความแตกต่างระหว่าง "กำไรจากการดำเนินการ" และ EBIT

  Quote Originally Posted by kurayami View Post
  กำไรจากการดำเนินงาน = รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ - (ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ + ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
  EBIT = กำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
  ขอบคุณครับ แต่ยังสงสัยครับ จากความหมายข้างบนของทั้ง กำไรจากการดำเนินการ และ EBIT คืออย่างเดียวกัน เป็นกำไรขั้นต้น(รายได้ลบต้นทุน+ค่าใช้จ่าย)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี ถ้ามาดูตัวเลขในตารางของหน้างบการเงินของ siamchart ซึ่งค่าของ.กำไรจากการดำเนินงาน"ต่างกับค่าของ " EBIT" ดังนั้นค่าที่ต่างกันในตารางเป็นตัวเลขของค่าอะไรครับ
  นับถือ

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •