เมนู portfolio ซื้อแบบ DCA มีให้เลือกเป็น วันจันทร์ -ศุกร์ แต่อยากจะลงแบบระบุวันที่ค่ะ เช่น ซื้อทุกวันที่ 26 ของเดือน ต้องเลือกตรงไหนคะ หรือต้องใส่ทีละตัว

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ