ผมพยายามแจ้งการโอนเงินเข้าใจว่าผมทำผิดขั้นตอนข้อความเลยไปไม่ถึงครับ