จำได้ว่า เว็บนี้เคยมี แต่หาไม่เจอแล้ว
ยอดสะสม TFEX ของต่างชาติ ดูตรงไหนครับ