ช่วยเพิ่มกองทุนออกใหม่ ดังนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
TCHT5M1
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 4 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่จดทะเบียน : 9 พฤศจิกายน 2560


ขอบคุณครับ