ขอถามหุ้น netbay วันนี้บัวหลวงขาย .37% และเหลือ 9.63% แต่ทำไม่ไม่มีใน กองทุนบัวหลวงครับ