สอบถามครับ ข้อมูลของกองทุนรวม end of day มีให้ down load ไหมครับ จะเอาไปใช้กับ AMIBROKER

Thanks,