ผมลองเปลี่ยน ema(14,45) ที่ icon format เป็น (20,50) แล้ว save as เป็น defalut

แต่พอเลือกกองทุนใหม่ จะเป็น ema(14,45) ตลอด

มีวิธีไหนที่ ให้เราไม่ต้องเลือกใหม่ทุกไหมครับ

thanks