เวลาเลือก Drop Down มันฉลาดเกินไปครับ (ทั้ง DW, Intuch, ทุกอย่างที่มี TU เป็นส่วนประกอบ) โผล่มาจนล้นหน้าไม่ทราบว่าถ้าจะตั้ง E-Alert TU ต้องทำอย่างไรครับ