เช่น BANPU ปี 2012-2013 ราคาหุ้นจากไฟล์ csv ออกมาเป็น 300-500 บาท ทั้งๆที่หน้ากราฟก็ราคาปกติ แถวๆ 20 บาท
BAFS 4 กุมภา 2015 ราคาจากไฟล์ cvs อยู่ที่ราวๆ 30 บาท แต่บนกราฟอยู่ที่แถวๆ 25 บาท