กราฟสามารถดูแบบ realtimeได้ไหมครับ และสามารถดู timeframe ที่เล็กว่า day ได้ไหมครับ