รบกวนสอบถามด้วยครับ กรณีสมัครเป็นผู้สนับสนุนเว็บ

ตัว .CSV เข้า Meta Stock หรือ AMibroker จะสามารถ Import ค่าพวก Fundamental พวกนี้เข้าไปได้ด้วยไหมครับ

- ค่าสำคัญทางการเงินย้อนหลังต่างๆ เช่น EPS, Revenue, Net Profit เทียบกันแบบ ปีต่อปี
- ค่าทางการเงินต่างๆ เช่น P/E, P/BV, D/E, DPS, EPS, ROA%, ROE%, NPM%, Yield%

หรือได้เฉพาะ EOD ครับ