กราฟมันตกลงมา เหมือนหุ้นมันตก แต่จริงๆ แค่เปลี่ยนทศนิยมมาเป็นหลักสิบ กราฟจะไปตามปกติ ไม่ตกมามากเหมือนแบบนี้

เพราะราคาการปรับพาร์ คือการเปลี่ยนเลขทศนิยม แต่ราคายังคงที่ ไม่ใช่ตกแบบนี้