ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

1AM-DAILY (โครงการจัดการกองทุนเปิดวรรณเดลี่)
1AM-GEM (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้)
1AM-TG (กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย)
1AMGBF (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์)
1AMGFF (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล เฟล็กซิเบิล ฟันด์)
1AMSET50 (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50)
1DIV (กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF)
1ENHANCED3M1 (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M1)
1ENHANCED3M2 (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M2)
1ENHANCED6M1 (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 6M1)
1ENHANCED6M2 (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 6M2)
1ENHANCED6M3 (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 6M3)
1FIN6M/1 (กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 6M/1)
1FIN6M/2 (กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 6M/2)
1FIX-3M1 (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M1)
1FIX-3M2 (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M2)
1FIX-6M3 (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 6M3)
1FIXFIF1Y/1 (กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1)
1FIXFIF1Y/2 (กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/2)
1FIXFIF1Y/3 (กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/3)
1FIXFIF1Y/4 (กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/4)
1FIXFIF6M/1 (กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/1)
1FIXFIF6M/2 (กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/2)
1FIXFIF6M/3 (กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/3)
1GLOBALBOND (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์)
1PLUS-6M (โครงการจัดการกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 M)
1S-LTF (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว)
1SG-LTF (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว)
1SMART-LTF (โครงการจัดการกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว)
1US-OPP (กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์)
1VAL-D (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล)
BKKCP ()
F-RMF (กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ)
FCF (กองทุนเปิด เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท)
FLEX-RMF (กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ)
FLEXAR (กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร)
GOLD-RMF (กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-RMF (กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ)
MIPF ()
ONE+1 (กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ)
ONE-ACT (กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น)
ONE-ACT70LTF (กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว)
ONE-ACTIVE6/2 (กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์)
ONE-ASEAN (กองทุนเปิด วรรณ อาเซียน สตาร์ส ฟันด์)
ONE-CHINA (กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเด็มชั่น ฟันด์)
ONE-CHINA10 (กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า แวลู 10 ฟันด์)
ONE-CHINA5/3 (กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า แวลู 5/3 ฟันด์)
ONE-DI (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล)
ONE-DI2 (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล 2)
ONE-EC14 (กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์)
ONE-ENHANCED2Y (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 2Y)
ONE-EQ (กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้)
ONE-EURO8 (กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน 8 ฟันด์)
ONE-EUROPE (กองทุนเปิด วรรณ ยุโรป อิควิตี้ ฟันด์)
ONE-FAR (กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร)
ONE-FAS (กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล)
ONE-FLEX (กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล)
ONE-G (กองทุนเปิดเอกทวีคูณ)
ONE-GLOBALEQ (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์)
ONE-HOSPITAL (กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล)
ONE-HYPER (กองทุนเปิด วรรณ ไฮเปอร์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์)
ONE-IFCG1 (กองทุนเปิด วรรณ ไอเอฟซีจี1 ฟันด์)
ONE-NIPPON (กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด์)
ONE-NORTH10 (กองทุนเปิด วรรณ นอร์ทเอเชีย 10 ฟันด์)
ONE-PREMIER (กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์)
ONE-PROP (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์)
ONE-SPOT4/2 (กองทุนเปิด วรรณ สปอท 4/2 ฟันด์)
ONE-SPOT5/4 (กองทุนเปิด วรรณ สปอท 5/4 ฟันด์)
ONE-STARS (กองทุนเปิด วรรณ สตาร์ ซีเล็คชั่น ฟันด์)
ONE-STOXXASEAN (กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์)
ONE-UB 3 (กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3)
ONE-UB3 (กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3)
ONE-UGG (กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ)
ONE-ULTRA (กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์)
ONE-WEALTH2 ()
ONEPROP-D (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์)
ONEPROP-RMF (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ONEPROP-SG (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์)
SSTSS ()
SYRUS-M (กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์)
TDEX (โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ)
TH100 (กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF)
THANA1 (กองทุนเปิดธนาวรรณ)
TIF1 ()
TLHPF ()
UNIPF ()
V-RMF (กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ)