ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

1AM-DAILY (กองทุนเปิดวรรณเดลี่)
1AM-GEM (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้)
1AM-TG (กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย)
1AMGBF (กองทุนเปิด วรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์)
1AMGFF (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล เฟล็กซิเบิล ฟันด์)
1AMSET50 (กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50)
1DIV (กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF)
1ENHANCED3M1 (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M1)
1ENHANCED3M2 (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M2)
1ENHANCED6M2 (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 6M2)
1ENHANCED6M3 (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 6M3)
1FIN6M/1 (กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 6M/1)
1FIX-3M1 (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M1)
1FIX-3M2 (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M2)
1FIX-6M3 (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 6M3)
1GLOBALBOND (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์)
1PLUS-6M (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 M)
1S-LTF (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว)
1SG-LTF (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว)
1SMART-LTF (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว)
1US-OPP (กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์)
1VAL-D (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล)
F-RMF (กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ)
FCF (กองทุนเปิด เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท)
FLEX-RMF (กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ)
FLEXAR (กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร)
GOLD-RMF (กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-RMF (กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ONE+1 (กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ)
ONE-ACT (One Anti-Corruption Fund)
ONE-ACT70LTF (กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว)
ONE-ACTIVE6/2 (กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์)
ONE-APACPROP (กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์)
ONE-ASEAN (กองทุนเปิด วรรณ อาเซียน สตาร์ส ฟันด์)
ONE-CHINA (กองทุนเปิดวรรณไชน่าออโต้รีเด็มชั่นฟันด์)
ONE-CHINA10 (กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า แวลู 10 ฟันด์)
ONE-CHINA5/3 (กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า แวลู 5/3 ฟันด์)
ONE-DI (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล)
ONE-DI2 (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล 2)
ONE-EC14 (กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14))
ONE-ENHANCED2Y (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 2Y)
ONE-ENHANCED3M3 (กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M3 ห้ามขายผู้ลงทุนราย ย่อย)
ONE-EQ (กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้)
ONE-FAR (กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร)
ONE-FAS (กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล)
ONE-FIN3Y (กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 3Y)
ONE-FIN3Y2 (กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 3Y2)
ONE-FIXED (ONE SHORT-TERM FIXED INCOME FUND A)
ONE-FLEX (กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล)
ONE-G (กองทุนเปิดเอกทวีคูณ)
ONE-GLOBALEQ (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์)
ONE-GUS ()
ONE-HOSPITAL (กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล)
ONE-HYPER (กองทุนเปิด วรรณ ไฮเปอร์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์)
ONE-IFCG1 (กองทุนเปิด วรรณ ไอเอฟซีจี1 ฟันด์)
ONE-NIPPON (กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด์)
ONE-NORTH10 (กองทุนเปิด วรรณ นอร์ทเอเชีย 10 ฟันด์)
ONE-POWER (กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
ONE-PREMIER (กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์)
ONE-PROP (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์)
ONE-SHARIAHLTF (กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว)
ONE-SPOT4/2 (กองทุนเปิดวรรณ สปอท 4/2 ฟันด์)
ONE-SPOT5/4 (กองทุนเปิดวรรณ สปอท 5/4 ฟันด์)
ONE-STARS (กองทุนเปิด วรรณ สตาร์ ซีเล็คชั่น ฟันด์)
ONE-STOXXASEAN (กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์)
ONE-UB 3 (กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3)
ONE-UGERMF (กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ONE-UGG (กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ)
ONE-ULTRA (กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์)
ONEPROP-D (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์)
ONEPROP-RMF (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ONEPROP-SG (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์)
SYRUS-M (กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์)
TDEX (กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ)
THANA1 (กองทุนเปิดธนาวรรณ)
V-RMF (กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ)