ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

1AM-DAILY-RA (กองทุนเปิดวรรณเดลี่ ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
1AM-TG (กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย)
1AMSET50-ID (กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)
1AMSET50-RA (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
1AMSET50-RU (กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน)
1DIV (กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF)
1GLOBALBOND (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์)
1S-LTF-NT (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
1S-LTF-T (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
1SG-LTF-NT (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
1SG-LTF-T (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
1SMART-LTF (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว)
1US-OPP (กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์)
1VAL-RD (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
F-RMF (กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ)
FCF (กองทุนเปิด เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท)
FLEX-RMF (กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ)
FLEXAR (กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร)
GOLD-RMF-A (กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)
GOLD-RMF-P (กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
M-RMF-A (กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)
M-RMF-P (กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ONE-ACT-RD (กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-ACT70LTF (กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว)
ONE-ACTIVE6/2 (กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์)
ONE-ALLCHINA-RA (กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-APACESG (กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG)
ONE-APACPROP-RD (กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-CHINATOP10M-UH (กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M อันเฮดจ์)
ONE-CHINATOP10M2 (กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M2)
ONE-COMPLEXRETURN (กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ONE-DELIGHT-RA (กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-DELIGHT-RD (กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-DI (กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล)
ONE-DISC-RA (กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-DISCRMF-A (กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)
ONE-EC14-RA (กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-EC14-RD (กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-EQ (กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้)
ONE-EUROEQ (กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้)
ONE-FAR (กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร)
ONE-FAS (กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล)
ONE-FIXED-A (กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด A)
ONE-FIXED-P (กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด P)
ONE-FLEX (กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล)
ONE-G (กองทุนเปิดเอกทวีคูณ)
ONE-GECOM (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ)
ONE-GEM (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้)
ONE-GLOBALTOP8M10 (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M10)
ONE-GLOBALTOP8M11 (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M11)
ONE-GLOBALTOP8M12 (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12)
ONE-GLOBALTOP8M12A (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12A)
ONE-GLOBALTOP8M14 (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M14)
ONE-GLOBALTOP8M15 (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M15)
ONE-GLOBALTOP8M16 (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16)
ONE-GLOBALTOP8M8 (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M8)
ONE-GLOBALTOP8M9 (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9)
ONE-GLOBFIN-IA (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ONE-GLOBFIN-ID (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ONE-GLOBFIN-RA (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล หน่วยลงทุนชนิด RA)
ONE-GLOBFIN-RD (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-GLOBHY-I (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ONE-GLOBHY-R (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-GO2 (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ 2)
ONE-HOSPITAL (กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล)
ONE-INDIAOPP-IA (กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ONE-INDIAOPP-ID (กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ONE-INDIAOPP-RA (กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิด RA)
ONE-INDIAOPP-RD (กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-LS2-UI (กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ONE-LS3-UI (กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ONE-MEDTECH (กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี)
ONE-METAVERSE (กองทุนเปิด วรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้)
ONE-MIDSMALL (กองทุนเปิด วรรณ มิด สมอล แค็ป หุ้นทุน)
ONE-OPPORTUNITY6/2 (กองทุนเปิด วรรณ ออพพอร์ทูนิตี้ 6/2)
ONE-POWER-ND (กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
ONE-PREMIER (กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์)
ONE-PROP (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์)
ONE-SETHD (กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน)
ONE-SHARIAHLTF (กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว)
ONE-STOXXASEAN (กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์)
ONE-TFIN2Y-AI (กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ไทย 2Y ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ONE-TOP5M (กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5M)
ONE-UB 3 (กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3)
ONE-UGERMF-A (กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป)
ONE-UGERMF-P (กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ONE-UGG-IA (กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับนิติบุคคล)
ONE-UGG-RA (กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-UJE-RA (กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-ULTRA (กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์)
ONE-ULTRAPLUS-RA (กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม พลัส ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-VIETNAM-RA (กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONE-VIETNAMRMF-A (กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)
ONEPROP-RD (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ONEPROP-RMF (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ONEPROP-SG (กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์)
SYRUS-M (กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์)
TDEX (กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ)
THANA1 (กองทุนเปิดธนาวรรณ)
V-RMF-A (กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป )
V-RMF-P (กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)