ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

B-ACTIVE (กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ)
B-ASEAN (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน)
B-ASEANRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-ASIA (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย)
B-ASIARMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-BHARATA (กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ)
B-CHINE-EQ (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน)
B-Fixterm 1/18 (บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/18)
B-Fixterm2/18 (บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/18)
B-Fixterm3/18 (บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 3/18)
B-FLEX (กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์)
B-FUTURE (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่)
B-GLOBAL (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล)
B-GLOBALRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-HY (H75) AI (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
B-HY (UH) AI (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
B-INCOME (กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม)
B-INDIAMRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-INFRA (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน)
B-INNOTECH (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี)
B-INNOTECHRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-LTF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว)
B-NIPPON (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น)
B-SENIOR (กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ)
B-SENIOR-X (กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า)
B-SM-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-THAICG (บัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย)
B-TNTV (กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี)
B-TOPTENRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-TREASURY (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ)
B25RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BBASIC (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4)
BBASICDLTF (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล)
BBASICRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BCAP (กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน)
BCARE (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์)
BCARERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFIXED (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้)
BFLRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BGOLD (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์)
BGOLDRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BKA (กองทุนเปิดบัวแก้ว)
BKA2 (กองทุนเปิดบัวแก้ว 2)
BKD (กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล)
BKIND (คนไทยใจดี)
BLTF75 (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25)
BP11/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 11/18)
BP12/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 12/18)
BP13/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 13/18)
BP14/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 14/18)
BP15/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 15/18)
BP16/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 16/18)
BP17/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 17/18)
BP18/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 18/18)
BP19/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 19/18)
BP20/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 20/18)
BP21/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 21/18)
BP22/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 22/18)
BP24/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 24/18)
BP25/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 25/18)
BP26/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 26/18)
BP27/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 27/18)
BP28/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 28/18)
BP29/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 29/18)
BP30/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 30/18)
BP31/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 31/18)
BP32/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 32/18)
BP33/18 (บัวหลวงธนสารพลัส 33/18)
BSIRICG (กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล)
BSIRIRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BTK (กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม)
BTP (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล)
BTSGIF (โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท)
FUTUREPF (สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค)
IN-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ)
JASIF (โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน)
MM-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ)