ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

B-ACTIVE (กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ)
B-ASEAN (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน)
B-ASIA (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย)
B-Fixterm39/14 ()
B-Fixterm49/14 ()
B-FLEX (กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์)
B-GLOBAL (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล)
B-GLOBALRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-HY (H75) (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75))
B-HY (UH) (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์))
B-INFRA (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน)
B-INNOTECH (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี)
B-LTF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว)
B-NIPPON (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น)
B-SENIOR (กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ)
B-SM-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-TNTV (กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี)
B-TREASURY (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ)
B25RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BBASIC (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4)
BBASICDLTF (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล)
BBASICRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BCAP (กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน)
BCARE (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์)
BCARERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFIXED (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้)
BFLRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BGMF (กองทุนรวมบัวหลวงโกลบอลมิกซ์ฟันด์)
BGOLD (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์)
BGOLDRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BKA (กองทุนเปิดบัวแก้ว)
BKA2 (กองทุนเปิดบัวแก้ว 2)
BKD (กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล)
BKIND (กองทุนรวมคนไทยใจดี)
BLTF75 (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25)
BP1/17 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/17)
BP10/17 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 10/17)
BP11/17 (Bualuang Thanasarn Plus 11/17)
BP12/17 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 12/17)
BP13/17 ()
BP14/17 ()
BP15/17 ()
BP19/16 ()
BP2/17 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/17)
BP21/16 (Bualuang Thanasarn Plus 21/16)
BP22/16 (Bualuang Thanasarn Plus 22/16)
BP23/16 ()
BP24/16 ()
BP25/16 ()
BP26/16 ()
BP27/16 ()
BP28/16 ()
BP29/16 ()
BP3/17 (Bualuang Thanasarn Plus 3/17)
BP30/16 ()
BP31/16 ()
BP32/16 ()
BP33/16 (Bualuang Thanasarn Plus 33/16)
BP34/16 (Bualuang Thanasarn Plus 34/16)
BP35/16 (Bualuang Thanasarn Plus 35/16)
BP36/16 (Bualuang Thanasarn Plus 36/16)
BP37/16 (Bualuang Thanasarn Plus 37/16)
BP38/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 38/16)
BP39/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 39/16)
BP4/17 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 4/17)
BP40/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 40/16)
BP41/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 41/16)
BP42/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 42/16)
BP43/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 43/16)
BP44/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 44/16)
BP45/16 (Bualuang Thanasarn Plus 45/16)
BP46/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 46/16)
BP47/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 47/16)
BP48/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 48/16)
BP5/17 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 5/17)
BP6/17 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/17)
BP7/17 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/17)
BP8/17 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 8/17)
BP9/17 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/17)
BSIRICG (กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล)
BSIRIRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BTK (กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม)
BTP (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล)
BTSGIF ()
FUTUREPF ()
IN-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ)
JASIF ()
MM-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ)
TFUND ()
TLOGIS ()