ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

B-ACTIVE (กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ)
B-ASEAN (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน)
B-ASIA (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย)
B-FLEX (กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์)
B-GLOBAL (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล)
B-GLOBALRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-HY (H75) (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์)
B-HY (UH) (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์)
B-INFRA (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน)
B-LTF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว)
B-NIPPON (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น)
B-SENIOR (กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ)
B-SM-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-TNTV (กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี)
B-TREASURY (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ)
B25RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BBASIC (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4)
BBASICDLTF ()
BBASICRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BCAP (กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน)
BCARE (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์)
BCARERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BCHAY (กองทุนเปิดบัวหลวงเชโกลด์อีทีเอฟ)
BERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFIXED (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้)
BFLRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BGMF (กองทุนรวมบัวหลวงโกลบอลมิกซ์ฟันด์)
BGOLD (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์)
BGOLDRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BKA (กองทุนเปิดบัวแก้ว)
BKA2 (กองทุนเปิดบัวแก้ว 2)
BKD (กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล)
BKIND (กองทุนรวมคนไทยใจดี)
BLTF75 (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25)
BP10/16 (Bualuang Thanasarn Plus 10/16)
BP11/16 (Bualuang Thanasarn Plus 11/16)
BP12/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 12/16)
BP13/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 13/16)
BP14/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/16)
BP15/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 15/16)
BP16/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 16/16)
BP17/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 17/16)
BP18/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 18/16)
BP19/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 19/16)
BP20/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 20/16)
BP21/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 21/16)
BP22/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 22/16)
BP23/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 23/16)
BP24/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 24/16)
BP25/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 25/16)
BP26/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 26/16)
BP27/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 27/16)
BP28/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 28/16)
BP29/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 29/16)
BP30/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 30/16)
BP31/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 31/16)
BP32/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 32/16)
BP33/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 33/16)
BP34/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 34/16)
BP35/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 35/16)
BP36/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 36/16)
BP37/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 37/16)
BP38/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 38/16)
BP39/16 ()
BP40/16 ()
BP9/16 (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/16)
BSIRI ()
BSIRICG (กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล)
BSIRIRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BTK (กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม)
BTP (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล)
IN-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ)
MM-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ)