ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

BCAP-2030 RMF (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2030 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BCAP-2040 RMF (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BCAP-2050 RMF (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BCAP-CLEAN (กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น)
BCAP-CTECH (กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี)
BCAP-DISRUPT (กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี)
BCAP-GE (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้)
BCAP-GFIA (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น)
BCAP-GFIO (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้)
BCAP-GMA (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท)
BCAP-GMA Plus (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส)
BCAP-GOLD (กองทุนเปิดบีแคป โกลด์)
BCAP-GPROP (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์)
BCAP-GTAC (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล)
BCAP-GW10 (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10)
BCAP-GW25 (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25)
BCAP-GW50 (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50)
BCAP-GW75 (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75)
BCAP-GW90 (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90)
BCAP-MFIX (กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง)
BCAP-MONEY (กองทุนเปิดบีแคป มันนี่ มาร์เก็ต)
BCAP-MSCITH LTF (กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว)
BCAP-SET (กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์)
BCAP-TEQ (กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้)
BCAP-TFACTOR (กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์)
BCAP-USND100 (กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100)
BCAP-XHEALTH (กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์)
BMSCG (กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF)
BMSCITH (กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF)
BSET100 (กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF)