ͧع ҡ Ũ.· ෤Ԥ ҿ
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

ԡ ͧ繵ҧ

CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF (ͧعԴ-Թ () 鹻ѹ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF (ͧعԴ-Թ () SET ٹѹ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF (ͧعԴ-Թ () ٹѾ ù Ź ͡§վ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FI (ͧعԴ-Թ () ˹)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF (ͧعԴ-Թ () ź ʹԵ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF (ͧعԴ-Թ () ź ͤԵ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF (ͧعԴ-Թ () )
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF (ͧعԴ-Թ () ͡§վ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF (ͧعԴ-Թ () ٪ ͡§վ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF (ͧعԴ-Թ () SET100 ͡§վ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF (ͧعԴ-Թ () ٹѾ)
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD (ͧعԴ-Թ ſ 70 ǻѹ)
CIMB-PRINCIPAL APDI (ͧعԴ-Թ ừԿԡ 䴹ԡ Թ ԤԵ)
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF (ͧعԴ-Թ ừԿԡ 䴹ԡ Թ ԤԵ͡§վ)
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A (ͧعԴ-Թ 䪹 ԤԵ ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL CII (ͧعԴ-Թ 䪹-Թ-Թ ԤԵ)
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX (ͧعԴ-Թ ˹)
CIMB-PRINCIPAL DPLUS (ͧعԴ-Թ Թ )
CIMB-PRINCIPAL EPIF (ͧعԴ-Թ ѪոáԨѧҹиáԨѳ)
CIMB-PRINCIPAL EQRMF (ͧعԴ-Թ ſ 鹷ع͡§վ)
CIMB-PRINCIPAL EUEQ (ͧعԴ-Թ ¹ ԤԵ)
CIMB-PRINCIPAL EUHY (ͧعԴ-Թ Ŵ ¼ŧع)
CIMB-PRINCIPAL FIRMF (ͧعԴ-Թ ſ ˹͡§վ)
CIMB-PRINCIPAL GBF (ͧعԴ-Թ ź ҹ ¼ŧع)
CIMB-PRINCIPAL GEQ (ͧعԴ-Թ ѹ ԤԵ)
CIMB-PRINCIPAL GIF (ͧعԴ-Թ ź ԹʵѤ ԤԵ)
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A (ͧعԴ-Թ ź ԹǪ ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL GMV-A (ͧعԴ-Թ ź ๨ ҵԵ ԤԵ ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P (ͧعԴ-Թ Ŵ 8 繵 ԡ)
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P2 (ͧعԴ-Թ Ŵ 8 繵 ԡ 2)
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A (ͧعԴ-Թ ź ;ٹԵ ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL GOPP-C (ͧعԴ-Թ ź ;ٹԵ Դŧع)
CIMB-PRINCIPAL GPS-A (ͧعԴ-Թ ź Ե ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL GREITs (ͧعԴ-Թ ź շ)
CIMB-PRINCIPAL GSA (ͧعԴ-Թ ź ͨ)
CIMB-PRINCIPAL GTR (ͧعԴ-Թ ź )
CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R (ͧعԴ-Թ ҹ Թ Դ¤׹˹ŧعѵѵ)
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A (ͧعԴ-Թ Թ ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-C (ͧعԴ-Թ Թ Դŧع)
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-D (ͧعԴ-Թ Թ ԴԹѹ)
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-I (ͧعԴ-Թ Թ ԴŧعʶҺѹ)
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-R (ͧعԴ-Թ Թ Դ¤׹˹ŧعѵѵ)
CIMB-PRINCIPAL iDIV-A (ͧعԴ-Թ ԤԵ ഹ Թ ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL iDIV-C (ͧعԴ-Թ ԤԵ ഹ Թ Դŧع)
CIMB-PRINCIPAL iDIV-D (ͧعԴ-Թ ԤԵ ഹ Թ ԴԹѹ)
CIMB-PRINCIPAL iDIV-R (ͧعԴ-Թ ԤԵ ഹ Թ Դ¤׹˹ŧعѵѵ)
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-A (ͧعԴ-Թ ԡ Թ ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-C (ͧعԴ-Թ ԡ Թ Դŧع)
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-R (ͧعԴ-Թ ԡ Թ Դ¤׹˹ŧعѵѵ)
CIMB-PRINCIPAL iGOLD-A (ͧعԴ-Թ Ŵ Թ ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL iGOLD-R (ͧعԴ-Թ Ŵ Թ Դ¤׹˹ŧعѵѵ)
CIMB-PRINCIPAL iPROP-A (ͧعԴ-Թ ; Թ ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL iPROP-C (ͧعԴ-Թ ; Թ Դŧع)
CIMB-PRINCIPAL iPROP-D (ͧعԴ-Թ ; Թ ԴԹѹ)
CIMB-PRINCIPAL iPROP-R (ͧعԴ-Թ ; Թ Դ¤׹˹ŧعѵѵ)
CIMB-PRINCIPAL iPROPPLUS (ͧعԴ-Թ ; Թ ŷ)
CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF (ͧعԴ-Թ ; Թ͡§վ)
CIMB-PRINCIPAL JEQ (ͧعԴ-Թ ỹ ԤԵ)
CIMB-PRINCIPAL KEQ (ͧعԴ-Թ ԤԵ)
CIMB-PRINCIPAL LTF (ͧعԴ-Թ ſ )
CIMB-PRINCIPAL PRMF (ͧعԴ-Թ ſ ѡԹ͡§վ)
CIMB-PRINCIPAL SET50 (ͧعԴ-Թ 50 Թ硫)
CIMB-PRINCIPAL SIF (ͧعԴ-Թ ʵҷըԤ Թ ѹ)
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D (ͧعԴ-Թ 䴹ԡ Թ ԤԵ ԴԹѹ)
CIMB-PRINCIPAL TREASURY (ͧعԴ-Թ Ѱ)
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A (ͧعԴ-Թ ´ ԤԵ ԴŤ)
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-I (ͧعԴ-Թ ´ ԤԵ ԴŧعʶҺѹ)
CPAM APDE (ͧعԴ ừԿԡ 䴹ԡ ԤԵ)
CPAM GSCEQ-R (ͧعԴ ź ԤԵ Դ¤׹˹ŧعѵѵ)
CPAM KOEQ (ͧعԴ ԤԵ)