ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FI (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์)
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)
CIMB-PRINCIPAL APDI (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้)
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
CIMB-PRINCIPAL CII (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้)
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้)
CIMB-PRINCIPAL DPLUS (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส)
CIMB-PRINCIPAL EPIF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)
CIMB-PRINCIPAL EQRMF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
CIMB-PRINCIPAL EUEQ (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้)
CIMB-PRINCIPAL EUHY (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
CIMB-PRINCIPAL FIRMF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
CIMB-PRINCIPAL GBF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
CIMB-PRINCIPAL GEQ (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้)
CIMB-PRINCIPAL GIF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้)
CIMB-PRINCIPAL GMV-A (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้)
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์)
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P2 (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2)
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้)
CIMB-PRINCIPAL GREITs (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์)
CIMB-PRINCIPAL GSA (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ)
CIMB-PRINCIPAL GTR (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น)
CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ)
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า)
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-C (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม)
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-D (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล)
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-I (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-R (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
CIMB-PRINCIPAL iDIV-A (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า)
CIMB-PRINCIPAL iDIV-C (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม)
CIMB-PRINCIPAL iDIV-D (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล)
CIMB-PRINCIPAL iDIV-R (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-A (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า)
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-C (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม)
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-R (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
CIMB-PRINCIPAL iGOLD-A (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า)
CIMB-PRINCIPAL iGOLD-R (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
CIMB-PRINCIPAL iPROP-A (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า)
CIMB-PRINCIPAL iPROP-C (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม)
CIMB-PRINCIPAL iPROP-D (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล)
CIMB-PRINCIPAL iPROP-R (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
CIMB-PRINCIPAL JEQ (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้)
CIMB-PRINCIPAL KEQ (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้)
CIMB-PRINCIPAL LTF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว)
CIMB-PRINCIPAL PRMF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
CIMB-PRINCIPAL SET50 (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์)
CIMB-PRINCIPAL SIF (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์)
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้-ชนิดจ่ายเงินปันผล)
CIMB-PRINCIPAL TREASURY (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น)
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้)
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-I (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I)
CPAM APDE (กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้)
CPAM GSCEQ-R (กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
CPAM KOEQ (กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้)
MONTRI (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ)
SBPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุย บุรี)
SSTPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย)
TNPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้)