ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

CLFIM04M10 (กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย))