ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

DAOL-ALPHABONDS (กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์)
DAOL-AQUA (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์)
DAOL-BHARAT (กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต)
DAOL-BOND3M (กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
DAOL-CANAB (กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส)
DAOL-CHIG (กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท)
DAOL-CYBER (กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต)
DAOL-DEWORLD (กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์)
DAOL-EUROPE (กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้)
DAOL-EVOSEMI (กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์)
DAOL-FXALPHA-UI-A (กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
DAOL-FXALPHA-UI-D (กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล)
DAOL-GEDUCATION (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้)
DAOL-GEQUITY (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้)
DAOL-GIHEALTH (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์)
DAOL-GLOBALEQRMF (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
DAOL-GOLD (กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี)
DAOL-GOLDRMF (กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
DAOL-GSECURE (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้)
DAOL-GTECH (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี)
DAOL-INNOVA (กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น)
DAOL-KOREAEQ (กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้)
DAOL-MONEY-R (กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
DAOL-MONYRMF (กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ)
DAOL-MULTI (กองทุนเปิด ดาโอ มัลติ แอสเซท อินคัม)
DAOL-OSHOP (กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์)
DAOL-PLAY (กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต)
DAOL-REALASSETS (กองทุนเปิด ดาโอ เรียล แอสเซท)
DAOL-TENERGY (กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี)
DAOL-THAITRIG6M (กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M)
DAOL-TRBOND-A (กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
DAOL-USREIT (กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้)
DAOL-USTBILL (กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล)
DAOL-VIETGROWTH (กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท)
DAOL-XPROP-A (กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
DAOL-XPROP-D (กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล)
DCAF-I (กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน)
DCAF-R (กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
DTOP (กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้)