ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

DAOL-AQUA (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์)
DAOL-BOND6M (กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
DAOL-BOND6M2 (กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
DAOL-BOND6M3 (กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
DAOL-CANAB (กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส)
DAOL-CHIG (กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท)
DAOL-CRETURN6M2-UI (กองทุนเปิด ดาโอ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
DAOL-CYBER (กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต)
DAOL-DEWORLD (กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์)
DAOL-EUROPE (กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้)
DAOL-EUROPE8M (กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป 8M)
DAOL-EVOSEMI (กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์)
DAOL-FXALPHA-UI-A (กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
DAOL-FXALPHA-UI-D (กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล)
DAOL-GEDUCATION (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้)
DAOL-GEQUITY (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้)
DAOL-GIHEALTH (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร)
DAOL-GLOBALEQRMF (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
DAOL-GOLD (กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี)
DAOL-GOLDRMF (กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
DAOL-GSECURE (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้)
DAOL-GTECH (กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี)
DAOL-INCOME (กองทุนเปิด ดาโอ ฟิกซ์ อินคัม)
DAOL-INNOVA (กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น)
DAOL-MONEY-R (กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต)
DAOL-MONYRMF (กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ)
DAOL-MULTI (กองทุนเปิด ดาโอ มัลติ แอสเซท อินคัม)
DAOL-OSHOP (กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์)
DAOL-PLAY (กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต)
DAOL-REALASSETS (กองทุนเปิด ดาโอ เรียล แอสเซท)
DAOL-TENERGY (กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี)
DAOL-THAITRIG6M (กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M)
DAOL-TRBOND-A (กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์)
DAOL-USREIT (กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้)
DAOL-VIETGROWTH (กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท)
DAOL-XPROP-A (กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
DAOL-XPROP-D (กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล)