ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ENGY (กองทุนเปิด MTrack Energy ETF)
ES-CHINACR1YA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YA)
ES-CHINACR1YB (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YB)
ES-FIX2YBB (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ES-FIX2YLA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ES-GAINCOME (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income)
ES-GCG-A (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth (ชนิดสะสมมูลค่า))
ES-GDIV (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity)
ES-GDIV-Acc (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า)
ES-GF-A (กองทุนเปิดทหารไทย GIS Global Bond)
ES-GINFRA-A (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity)
ES-GINFRA-D (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity)
ES-GINNO-A (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) )
ES-GOV1Y6 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y6)
ES-GOV1Y7 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y7)
ES-GOV1Y8 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y8)
ES-GOV1Y9 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y9)
ES-GOVCP1Y1 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1)
ES-GOVCP1Y2 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2)
ES-GOVCP1Y3 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y3)
ES-GOVCP1Y4 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y4)
ES-GOVCP1Y5 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y5)
ES-GOVCP6M2 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M2)
ES-GOVCP6M3 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M3)
ES-GOVCP6M4 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M4)
ES-GOVCP6M5 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M5)
ES-GOVCP6M6 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M6)
ES-GOVCP6M7 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M7)
ES-GOVCP6M8 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M8)
ES-GOVCP6M9 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M9)
ES-GSBOND-A (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดสะสมมูลค่า))
ES-GSBOND-D (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
ES-INDONESIA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity)
ES-INDONESIA-RMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-JPNBRCR1YA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ES-LOVE (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Low Volatility Equity)
ES-SPlus (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส)
ES-TEQ6M1 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 6M1)
ES-USDCR1YA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ES-USDCR1YB (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YB)
ES-USDCR1YC (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YC)
ES-USDCR1YD (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YD)
ES-USTECH (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology)
JB25 (กองทุนเปิด JUMBO 25)
JB25 LTF (กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว)
JB25RMF (กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
JBP LTF (กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว)
LUXF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่)
T-AsianProp (กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้)
T-BigCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว)
T-CASH (กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน)
T-CHChallenge#1 (กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1)
T-CSD (กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล)
T-DIV (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล)
T-DIV2 (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2)
T-DMixed (กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์)
T-EQUITY (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน)
T-ES-CHINA A (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active)
T-ES-ChinaA-RMF (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-ES-ConBond (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Convertible Bond)
T-ES-GCG (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth)
T-ES-GCG-RMF (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-ES-GF (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund)
T-ES-GGREEN (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy)
T-ES-GINNO (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation)
T-ES-GTech (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี)
T-EuropeEQ (กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้)
T-FinanceTH (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์)
T-GLOBALBOND (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์)
T-GlobalBondRMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-GlobalEnergy (กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์)
T-GlobalEQ (กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund)
T-GlobalEQRMF (กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-GlobalESG (กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน)
T-GlobalValue (กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์)
T-Healthcare (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์)
T-HealthcareRMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-INCOMEAI (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-JapanEQ (กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้)
T-LowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta)
T-LowBetaLTFD (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล)
T-LowBetaRMF (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-LTFD (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล)
T-MAP (กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio)
T-Mixed7030 (กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30)
T-MultiIncome (กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม)
T-NERMF (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NFPLUS (กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส)
T-NFRMF (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NGRMF (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMIXRMF (กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMRMF (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-PPSD (กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล)
T-PREMIUM BRAND (กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์)
T-PrimeLowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta)
T-PrimePlusAI (กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-Privilege (กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ)
T-Property (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์)
T-PropertyRMF (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-PropInfraFlex (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล)
T-SET50 (กองทุนเปิดธนชาต SET50)
T-SET50Acc (กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า)
T-SET50RMF (กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-SM Cap (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap)
T-SmartBeta (กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta)
T-SMCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว)
T-STSD (กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล)
T-TSARN (กองทุนเปิดธนชาตธนสาร)
T-TSB (กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ)
T-TTW1 (กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1)
TGoldBullion-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H)
TGoldBullion-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH)
TGoldRMF-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H)
TGoldRMF-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH)
TMB-ES- PVD-FIX (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
TMB-ES- PVD-STFIX (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
TMB-ES- PVD-TREASURY (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
TMB-ES-APPF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible)
TMB-ES-AUTOMATION (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics)
TMB-ES-CHILL (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment)
TMB-ES-CHINA-A (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active)
TMB-ES-FINTECH (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation)
TMB-ES-FIX2YBA (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
TMB-ES-GCORE (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity)
TMB-ES-GENOME (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution)
TMB-ES-GINNO-RMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMB-ES-IALLO (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation)
TMB-ES-INTERNET (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet)
TMB-ES-PVD-MONEY (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
TMB-ES-PVD-STFIX (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
TMB-ES-PVD-TREASURY (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
TMB-ES-STARTECH (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology)
TMB-ES-STARTECH-RMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMB-ES-VIETNAM (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity)
TMB-ES-VIETNAM-RMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMB-T-ES-APlus (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus)
TMB-T-ES-IPlus (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส)
TMB-THAICG (กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย)
TMB50 (กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
TMB50DV (กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล)
TMB50RMF (กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBAALF (กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว)
TMBAAMF (กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง)
TMBAASF (กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น)
TMBABRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBAGLF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity)
TMBAGLRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBASIAB (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond)
TMBBFRMF (กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBCB (กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์)
TMBCHEQ (กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index)
TMBCOF (กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity)
TMBCORMF (กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBEAE (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity)
TMBEAERMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBEBF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond)
TMBEG (กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท)
TMBEGRMF (กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBEMEQ (กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index)
TMBGDF (กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล)
TMBGER (กองทุนเปิดทหารไทย German Equity)
TMBGINCOME (กองทุนเปิดทหารไทย Global Income)
TMBGINCOMERMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBGOLD (กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์)
TMBGOLDS (กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์)
TMBGOLDSRMF (กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBGPROP (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property)
TMBGPROPRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBGQG (กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth)
TMBGQGRMF (กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBGRMF (กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBGRR (กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น)
TMBINCOME (กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส)
TMBINDAE (กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity)
TMBJE (กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity)
TMBJERMF (กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBJPNAE (กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity)
TMBMF (กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี)
TMBMRMF (กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBOIL (กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์)
TMBPIPF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล)
TMBPIPRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBTM (กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ)
TMBTMSMV (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance)
TMBTMSMVLTF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว)
TMBTMSMVRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBUS500 (กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index)
TMBUS500RMF (กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBUSBLUECHIP (กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity)
TMBUSO (กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์)
TMBWDEQ (กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index)
tsp1-preserver (กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver)
tsp2-nurturer (กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer)
tsp3-balancer (กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer)
tsp4-explorer (กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer)
tsp5-gogetter (กองทุนเปิด ttb smart port 5 go – getter)