ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

KKP ACT EQ-A (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KKP ACT EQ-D (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KKP ACT FIXED (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป)
KKP BLRMF (กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KKP DIVIDEND (กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้ ชนิดทั่วไป)
KKP EQRMF (กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KKP G-THEME-H (กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED ชนิดทั่วไป)
KKP G-UBOND-H (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด ทั่วไป)
KKP GHC (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์ )
KKP GIMPACT-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์ ชนิดทั่วไป)
KKP GINFRAEQ-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์)
KKP GNP (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ )
KKP GNP RMF-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์)
KKP GNP RMF-UH (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์)
KKP GNP-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป)
KKP GOLD (กองทุนเปิดเคเคพี โกลด์)
KKP INRMF (กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป )
KKP LTFD (กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล)
KKP MMRMF (กองทุนเปิดเคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป)
KKP MP (กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดทั่วไป)
KKP PGE-H (กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป)
KKP PLUS (กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป)
KKP PROP (กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ )
KKP PROP-D (กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ ชนิดทั่วไป)
KKP PROPRMF (กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KKP SEMICON-H (กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์)
KKP SET50 ESG (กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดทั่วไป)
KKP SG-AA (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น)
KKP SG-AA Extra (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra ชนิดทั่วไป)
KKP SG-AA Light (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป)
KKP SG-AA RMF (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ )
KKP SG-AA Ultra Light (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light)
KKP SM CAP (กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY)
KKP SMART MV (กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้)
KKP SmartMV LTF (กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว )
KKP TECH-H (กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED ชนิดทั่วไป)
KKP TECH-H-F (กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED ชนิด F)