ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

KF-BRIC (กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์)
KF-CHINA (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้)
KF-CINCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม)
KF-CSINCOM (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม)
KF-EM (กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้)
KF-EUROPE (กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอิควิตี้)
KF-GLS (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต)
KF-GOLD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์)
KF-HCHINAD (กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล)
KF-HGOLD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์)
KF-HJAPAND (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล)
KF-HSMUS (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์)
KF-INCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม)
KF-INDIA (กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้)
KF-JPSCAPD (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล)
KF-LATAM (กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้)
KF-OIL (กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์)
KF-ORTFLEX (กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์)
KF-SINCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม)
KF-SMCAPD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล)
KF1MAX-A (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า)
KF1MEAN-A (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า)
KF1MILD-A (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า)
KFACHINA-A (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFACHINRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFAFIX-A (กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFAFIX-I (กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFAFIXRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFAHYBON-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า)
KFAINCOM-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า)
KFAINCOM-R (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
KFCASH-A (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า)
KFCASHPLUS (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส)
KFCASHRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFCHINARMF (กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFCINCOM-A (กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า)
KFCINCOM-I (กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFCLIMA-A (กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า)
KFCLIMA-I (กรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFCLIMARMF (กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFCMEGA-A (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า)
KFCMEGARMF (กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFCORE (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น)
KFCYBER-A (กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFCYBER-I (กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
KFDIVERS-A (กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
KFDIVERS-R (กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KFDIVRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFDNM-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล)
KFDNMRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFDYNAMIC (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค)
KFENFIX (กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้)
KFENS50-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า)
KFEQRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFESG-A (กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth ชนิดสะสมมูลค่า)
KFESGRMF (กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFEURORMF (กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFFAI1Y10 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y10-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI1Y11 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y11-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI1Y9 (กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y9-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI6M84 (กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M84-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFFAI6M85 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI6M87 (กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M87-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI6M88 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M88-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI6M89 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M89-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI6M90 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M90-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI6M91 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M91-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI6M92 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M92-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI6M93 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M93-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFIN-D (กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล)
KFFIX6M125 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M125)
KFFIX6M126 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M126)
KFFLEX (กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล)
KFFLEX-D (กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล)
KFFLEX2RMF (กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGBRAN-ID (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล)
KFGBRAND-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFGBRAND-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFGBRAND-I (กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGBRANRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGDIV-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFGDIV-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFGDIV-I (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGG-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า)
KFGGRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGMIL-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFGOLDRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGOOD (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์)
KFGOODRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGOVRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGPROP-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFGPROP-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFGPROP-I (กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGROWTH-A (กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFGROWTH-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFGTECH-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFGTECH-I (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGTECHRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFHAPPY-A (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHAPPYRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFHASIA-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHCARERMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFHEALTH-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHEALTH-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล)
KFHEUROP-A (กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHEUROP-I (กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFHHCARE-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHHCARE-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFHHCARE-I (กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFHTECH-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFINDIARMF (กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFINFRA-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า)
KFINFRA-I (กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFINFRARMF (กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFINNO-A (กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า)
KFINNO-I (กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFJAPANRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFJPINDX-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFJPINDX-I (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFJPSCAP-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFJPSCAP-I (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFLTF50 (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 ชนิดหุ้นระยะยาว)
KFLTFA50-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล)
KFLTFAST-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล)
KFLTFD70 (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30)
KFLTFD70-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล)
KFLTFDIV (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล)
KFLTFDNM-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFLTFEQ (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้)
KFLTFEQ70D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล)
KFLTFSTARD (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล)
KFLTFTSM-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล)
KFLTGOVRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFMINCOM-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFMINCOM-R (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
KFMTFI (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง)
KFMTFI-D (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล)
KFMTFIRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFMX2TM (กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM)
KFMXPLS2TM (กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM)
KFPREFER-A (กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFS100-A (กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า)
KFS100RMF (กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFSDIV (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล)
KFSEQ (กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้)
KFSEQ-D (กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล)
KFSINCRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFSMART-A (กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า)
KFSMART-I (กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFSMUL (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์)
KFSPLUS-A (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า)
KFSPLUS-I (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFSTARRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFSUPER (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด)
KFSUPERRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFTHAICG (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย)
KFTHAISM (กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้)
KFTRB-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า)
KFTRB-I (กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFTSRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFTSTAR-A (กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFTSTAR-D (กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFUS-A (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFUS-I (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFUSINDX-A (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFUSINDX-I (กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFUSRMF (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFVALUE-A (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า)
KFVALUE-I (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFVIET-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFVIET-I (กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFVIETRMF (กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFXAI1Y2 (กรุงศรีตราสารหนี้ 1Y2-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFXAI1Y4 (กรุงศรีตราสารหนี้ 1Y4-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFXAI6M7 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M7-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFYENJAI-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า)
SSPF (อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร)