ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

KF-BIC (กองทุนเปิดกรุงศรีบิคสตาร์)
KF-CHINA (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้)
KF-CINCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม)
KF-CSINCOM (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม)
KF-EM (กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้)
KF-EUROPE (กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอิควิตี้)
KF-GLS (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต)
KF-GOLD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์)
KF-HCHINAD (กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล)
KF-HGOLD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์)
KF-HJAPAND (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล)
KF-HSMUS (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์)
KF-INCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม)
KF-JPSCAPD (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล)
KF-LATAM (กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้)
KF-OIL (กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์)
KF-ORTFLEX (กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์)
KF-SINCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม)
KF-SMCAPD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล)
KF1MAX-A (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า)
KF1MAX-I (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KF1MAXRMF (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KF1MEAN-A (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า)
KF1MEAN-I (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KF1MEANRMF (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KF1MILD-A (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า)
KF1MILD-I (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KF1MILDRMF (กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFACHINA-A (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFACHINA-I (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFACHINRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFAFIX-A (กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFAFIX-C (กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม)
KFAFIX-I (กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFAFIXRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFAHYBON-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า)
KFAINCOM-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า)
KFAINCOM-R (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
KFCASH-A (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า)
KFCASHPLUS (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส)
KFCASHRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFCHINARMF (กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFCINCOM-A (กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า)
KFCINCOM-I (กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFCLIMA-A (กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า)
KFCLIMA-I (กรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFCLIMARMF (กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFCMEGA-A (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า)
KFCMEGA-I (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFCMEGARMF (กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFCORE (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น)
KFCORERMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFCSI300-A (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า)
KFCSI300-I (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFCYBER-A (กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFCYBER-I (กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
KFDIVERS-A (กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
KFDIVERS-R (กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KFDIVRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFDNM-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล)
KFDNMRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFDYNAMIC (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค)
KFENFIX (กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้)
KFENS50-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า)
KFEQRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFESG-A (กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth ชนิดสะสมมูลค่า)
KFESG-I (กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFESGRMF (กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFEURORMF (กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFFAI6M94 (กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M94-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFFAI6M95 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M95-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFAI6M96 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M96-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI))
KFFIN-D (กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล)
KFFITG1 (กองทุนเปิดกรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1)
KFFITG2 (กองทุนเปิดกรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2)
KFFLEX (กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล)
KFFLEX-D (กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล)
KFFLEX2RMF (กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGBRAN-ID (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล)
KFGBRAND-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFGBRAND-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFGBRAND-I (กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGBRANRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGDIV-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFGDIV-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFGDIV-I (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGG-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า)
KFGG-I (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGGRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGLOBAL-A (กรุงศรี Global Unconstrained Equity-สะสมมูลค่า)
KFGLOBAL-I (กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity - ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGLOBFX-A (กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX)
KFGLOBFX-I (กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX)
KFGMIL-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFGMIL-I (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGOLDRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGOOD (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์)
KFGOODRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGOVRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGPROP-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFGPROP-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFGPROP-I (กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGROWTH-A (กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFGROWTH-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFGTECH-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFGTECH-I (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFGTECHRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFHAPPY-A (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHAPPYRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFHASIA-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHASIA-I (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFHCARERMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFHEALTH-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHEALTH-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล)
KFHEUROP-A (กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHEUROP-I (กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFHHCARE-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHHCARE-D (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFHHCARE-I (กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFHTECH-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFHTECH-I (กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFINDIA-A (กรุงศรีอินเดียอิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFINDIARMF (กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFINFRA-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า)
KFINFRA-I (กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFINFRARMF (กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFINNO-A (กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า)
KFINNO-I (กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFJAPANRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFJGB11M1 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M1)
KFJGB11M2 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M2)
KFJGB3M1 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M1)
KFJGB6M10 (กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M10)
KFJGB6M11 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M11)
KFJGB6M6 (กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M6)
KFJGB6M7 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M7)
KFJGB6M8 (กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M8)
KFJGB6M9 (กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M9)
KFJPINDX-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFJPINDX-I (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFJPSCAP-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFJPSCAP-I (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFLTF50 (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 ชนิดหุ้นระยะยาว)
KFLTF50-A (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า)
KFLTFA50-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล)
KFLTFAST-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล)
KFLTFD70 (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30)
KFLTFD70-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล)
KFLTFDIV (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล)
KFLTFDIV-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล)
KFLTFDNM-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFLTFEQ (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว)
KFLTFEQ-A (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFLTFEQ70D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล)
KFLTFSTARD (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล)
KFLTFTSM-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล)
KFLTGOVRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFMINCOM-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFMINCOM-R (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
KFMTFI (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง)
KFMTFI-D (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล)
KFMTFIRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFMX2TM (กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM)
KFMXPLS2TM (กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM)
KFNDQ-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า)
KFNDQ-I (กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFPREFER-A (กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFS100-A (กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า)
KFS100RMF (กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFSDIV (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล)
KFSEQ (กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้)
KFSEQ-D (กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล)
KFSGB3M1 (กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 3M1)
KFSGB6M1 (กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M1)
KFSGB6M2 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M2)
KFSGB6M3 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M3)
KFSGB6M4 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M4)
KFSINCFX-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า)
KFSINCFX-R (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ)
KFSINCRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFSMART-A (กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า)
KFSMART-I (กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFSMUL (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์)
KFSPLUS-A (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า)
KFSPLUS-I (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFSTARRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFSUPER (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด)
KFSUPERRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFTGB1Y1 (กรุงศรีพันธบัตรไทย 1Y1)
KFTGB6M20 (กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M20)
KFTGB6M21 (กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M21)
KFTGB6M22 (กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M22)
KFTGB6M23 (กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M23)
KFTGB6M24 (กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M24)
KFTGB6M25 (กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M25)
KFTGB6M26 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M26)
KFTGB6M27 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M27)
KFTGB6M28 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M28)
KFTGB6M29 (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M29)
KFTHAICG (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย)
KFTHAISM (กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้)
KFTRB-A (กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า)
KFTRB-I (กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFTSRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFTSTAR-A (กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFTSTAR-D (กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KFUS-A (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFUS-I (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFUSINDX-A (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KFUSINDX-I (กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFUSRMF (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFVALUE-A (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า)
KFVALUE-I (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFVIET-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า)
KFVIET-I (กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFVIETRMF (กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFWINDX-A (กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า)
KFWINDX-I (กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน)
KFYENJAI-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า)