ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

KF-AINCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์)
KF-ASEAN (กองทุนเปิดกรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต)
KF-BRIC (กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์)
KF-CHINA (กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้)
KF-CINCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม)
KF-CSINCOM (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม)
KF-ELI (กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์)
KF-EM (กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้)
KF-EUROPE (กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้)
KF-GBLVAL (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์)
KF-GBRAND (Krungsri Global Brands Equity Dividend Fund)
KF-GLS (Krungsri Global Equity Long Short Fund)
KF-GOLD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์)
KF-GPROPD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล)
KF-GTECH (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้)
KF-HCHINAD (กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล)
KF-HEALTHD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล)
KF-HEUROPE (กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์)
KF-HGOLD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์)
KF-HJAPAND (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล)
KF-HJPINDX (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์)
KF-HSMUS (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์)
KF-HUSINDX (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์)
KF-INCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม)
KF-INDIA (กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้)
KF-JPSCAP (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้)
KF-JPSCAPD (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล)
KF-LATAM (กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้)
KF-MINCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์)
KF-OIL (กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์)
KF-ORTFLEX (กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์)
KF-SINCOME (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม)
KF-SMCAPD (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล)
KF-TRB (กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์)
KF-US (กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้)
KFAFIX (กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้)
KFCASH (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน)
KFCASHPLUS (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส)
KFCASHRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFCHINARMF (Krungsri Greater China Equity Hedge FX RMF)
KFDIVRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFDNM-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล)
KFDYNAMIC (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค)
KFENSET50 (กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50)
KFEQRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFEURORMF (กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFFIF6M16 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M16)
KFFIF6M17 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M17)
KFFIF6M18 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M18)
KFFIF6M19 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M19)
KFFIF6M20 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M20)
KFFIF6M21 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M21)
KFFIF6M22 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M22)
KFFIF6M23 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M23)
KFFIF6M24 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M24)
KFFIF6M25 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M25)
KFFIF6M26 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M26)
KFFIF6M27 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M27)
KFFIF6M28 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M28)
KFFIN-D (กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล)
KFFIX6M123 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M123)
KFFIX6M124 ()
KFFLEX (กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล)
KFFLEX-D (กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล)
KFFLEX2RMF (กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGBRANRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGOLDRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGOVRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFGTECHRMF (Krungsri Global Technology Equity RMF)
KFHAPPY (กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี)
KFHAPPYRMF (Krungsri Happy Life RMF)
KFHCARERMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFJAPANRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFLS20PLUS (กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส)
KFLS30PLUS (กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส)
KFLS55PLUS (กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส)
KFLTF50 (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50)
KFLTFA50-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล)
KFLTFAST-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล)
KFLTFD70 (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30)
KFLTFDIV (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล)
KFLTFEQ (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้)
KFLTFEQ70D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล)
KFLTFSTARD (Krungsri Thai All Stars Dividend LTF)
KFLTFTSM-D (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล)
KFLTGOVRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFMIX80-20 (กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 80-20)
KFMONEY (กองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่)
KFMTFI (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง)
KFMTFI-D (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล)
KFMTFIRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFMX2TM (กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM)
KFMXPLS2TM (กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM)
KFS100RMF (กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFSDIV (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล)
KFSEQ (กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้)
KFSEQ-D (กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล)
KFSF (กองทุนเปิดกรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์)
KFSINCRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFSMART (Krungsri Smart Fixed Income Fund)
KFSMUL (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์)
KFSPLUS (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์)
KFSTARRMF (Krungsri Thai All Stars Equity RMF)
KFTHAICG (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย)
KFTHAISM (กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้)
KFTSRMF (กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFTSTAR-D (กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล)
KFTW2 (กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2)
KFTW5 (กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5)
KFVALUE (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู)