ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

CHINA (กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์)
EBANK (กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker)
ECOMM (กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker)
EFOOD (กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker)
EICT (กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker)
ENY (กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker)
ESET50 (กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker)
GLD (กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์)
KSET50LTF (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50)
KSLTF (กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว)
KSRMF (กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-AASIA-A (กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-AGRI (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์)
KT-ASEAN-A (กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BOND (KTAM World Bond Fund)
KT-BOND RMF (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-CHINA-A (กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CLMVT-A (กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CLMVT-D (กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-ENERGY (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์)
KT-EURO (กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์)
KT-FINANCE (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์)
KT-FLEX (กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์)
KT-GMO-A (KTAM Global Macro Opportunities Fund-A)
KT-GOI ()
KT-GOI-A (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GOLD (กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์)
KT-GOLD RMF (กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-HEALTHC RMF (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-HEALTHCARE-A (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-HiDiv (กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์)
KT-HiDiv RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-IGF-R (กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-INDIA-A (กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-INDIA-D (กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JAPAN-A (KTAM Japan Equity Fund-A)
KT-JAPAN-D (KTAM Japan Equity Fund-D)
KT-mai (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ)
KT-MINING (กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์)
KT-OIL (กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์)
KT-OPP-A (กองทุนเปิด กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่า)
KT-OPP-D (กองทุนเปิด กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PIF RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-PIF-A (Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund A)
KT-PIF-D (Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund D)
KT-PRECIOUS (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้)
KT-PROPERTY (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์)
KT-PROPERTY RMF (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-SET50-A (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ST (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น)
KT-US-A (กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์)
KT-WCORP (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์)
KT-WEQ (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์)
KT-WEQ RMF (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT25/75 ()
KT25/75-R (Krung Thai Conservative 25/75 Fund R)
KT25/75RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTBTHAICG ()
KTBTHAICG-A (กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่า)
KTEF (กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์)
KTEF-LTF (กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท หุ้นระยะยาว)
KTFF100 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 100)
KTFF101 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 101)
KTFF132 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 132)
KTFF135 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 135)
KTFF137 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 137)
KTFF138 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 138)
KTFF140 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 140)
KTFF141 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 141)
KTFF142 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 142)
KTFF144 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 144)
KTFF145 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 145)
KTFF147 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 147)
KTFF148 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148)
KTFF151 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 151)
KTFF152 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 152)
KTFF153 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 153)
KTFF154 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 154)
KTFF155 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 155)
KTFF156 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 156)
KTFF157 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 157)
KTFF158 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 158)
KTFF159 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 159)
KTFF160 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 160)
KTFF161 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 161)
KTFF162 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 162)
KTFF163 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 163)
KTFF164 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 164)
KTFF165 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 165)
KTFF166 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 166)
KTFF167 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 167)
KTFF168 (Krung Thai Fixed Income FIF 168)
KTFF169 (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 169)
KTFF173 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 173)
KTFF37 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 37)
KTFIX-1Y3Y (Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund)
KTFIX3M1 (กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น1)
KTFIX3M2 (กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น2)
KTFIX3M3 (กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น3)
KTFIXPLUS-A (Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-A)
KTFIXPLUS-D (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KTFIXPLUS-I (Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-I)
KTILB (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ)
KTILF (กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ)
KTLF (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว)
KTLF70/30 (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30)
KTMSEQ (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap)
KTNA5-2 (กองทุนเปิดเคแทม นอร์ท เอเชีย อิควิตี้ 5% ทริกเกอร์ ฟันด์2)
KTOIL5-1 (กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5%)
KTPLUS (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส)
KTSE (กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์)
KTSE-LTF (กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว)
KTSE-RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTSET50RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTSF (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล)
KTSIV3M1 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน1)
KTSIV3M2 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน2)
KTSIV3M3 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน3)
KTSIV6M1 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน1)
KTSIV6M2 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน2)
KTSIV6M3 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน3)
KTSIV6M4 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4)
KTSIV6M5 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน5)
KTSIV6M6 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน6)
KTSS (กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์)
KTSTPLUS-A (Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund A)
KTSUPB3Y1 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี 3 ปี1)
KTSUPB3Y2 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี 3 ปี2)
KTSV (กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟันด์)
KTWG-A (กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KTWP-A (กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
RMF1 (กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
RMF2 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
RMF3 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ)
RMF4 (กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4))
TOF (กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส)
TOF2 (กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2)
TTPF2 (กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2)
VAYU1 (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง)
VAYU1B ()