ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

CHINA (กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์)
ENY (กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker)
GLD (กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์)
KSET50LTF-L (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 ชนิด LTF)
KSLTF-L (กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว ชนิด LTF)
KSRMF (กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-AASIA-A (กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-AGRIANDFOOD (กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food)
KT-ARB-A (กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASEAN-A (กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-Ashares RMF (กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-Ashares-A (กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASIAG-A (กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-ASIANBOND-A (กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-BLOCKCHAIN-A (กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-BOND (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์)
KT-BOND RMF (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-BRAIN RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-BRAIN-A (กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CARE-A (กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CHINA RMF (กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-CHINA-A (กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CHINABOND-A (กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-CLIMATE RMF (กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-CLIMATE-A (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-CLMVT-A (กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CLMVT-D (กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-CSBOND-A (กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-DHINCOME-A (กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EMEQ-A (กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ENERGY (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์)
KT-EPIC-A (กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-ESG RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-ESG-A (กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EUROSM (กองทุนเปิดเคแทม European Small Cap Equity)
KT-EUROTECH-A (กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-FINANCE-A (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-FLEX (กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์)
KT-GCINCOME-A (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GCINCOME-R (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-GEQ-A (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-GESG-A (กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-GMO-A (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GOI-A (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GOLD (กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์)
KT-GOLD RMF (กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-GREEN-A (กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-HEALTHC RMF (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-HEALTHCARE-A (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-HiDiv RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-HiDiv-A (กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-HiDiv-D (กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
KT-IGF-A (กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-IGF-R (กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-INDIA-A (กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-INDIA-D (กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JAPANSM-A (กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-JAPANSM-D (กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
KT-JPFUND-A (กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LUXURY-A (กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-MAB-A (กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-mai (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ)
KT-MFB-A (กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFE-A (กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MINING (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์)
KT-OIL (กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์)
KT-OPP-A (กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-OPP-D (กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PIF RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-PIF-A (กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-PIF-D (กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PRECIOUS (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้)
KT-PROPERTY RMF (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-PROPERTY-A (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-PROPERTY-D (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-SAGA-A (กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-SET50-A (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-SET50-D (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-ST (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น)
KT-TECHNOLOGY-A (กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-TMT3 (กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์3)
KT-TMT4 (กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์4)
KT-TMT5 (กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์5)
KT-TMT6 (กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์6)
KT-TMT7 (กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์7)
KT-TRIG7 (กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์7)
KT-TRIG8 (กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8)
KT-TRIGB1 (กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1)
KT-TRIGB2 (กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund2)
KT-US RMF (กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-US-A (กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-VIETNAM RMF (กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-VIETNAM-A (กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า))
KT-WCORP (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์)
KT-WEQ RMF (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-WEQ-A (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WTAI RMF (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KT-WTAI-A (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KT25/75-A (กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ชนิดสะสมมูลค่า)
KT25/75-R (กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT25/75RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTBTHAICG-A (กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่า)
KTEF (กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์)
KTEF-LTF-L (กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิด LTF)
KTEF-RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTF13 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 13)
KTF14 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14)
KTF15 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15)
KTF16 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16)
KTF17 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17)
KTF18 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18)
KTF19 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19)
KTF20 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20)
KTF21 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21)
KTF22 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22)
KTF23 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23)
KTF24 (กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24)
KTFIX-1Y3Y (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี)
KTFIX3M1 (กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น 1)
KTFIX3M2 (กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2)
KTFIX3M3 (กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3)
KTFIXPLUS-A (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
KTFIXPLUS-D (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KTFIXPLUS-I (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
KTFIXPLUS-X (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ))
KTFUSD3M7 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ USD 3M7)
KTGNEXT (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์)
KTGOV3M18 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M18)
KTGOV3M19 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M19)
KTGOV3M21 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M21)
KTGOV3M23 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M23)
KTGOV3M24 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M24)
KTGOV3M25 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M25)
KTGOV6M15 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M15)
KTGOV6M16 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M16)
KTGOV6M17 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M17)
KTGOV6M18 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M18)
KTGOV6M19 (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M19)
KTGOV6M3T (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M3T)
KTGOV6M4T (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M4T)
KTGOV6M5T (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M5T)
KTGOV6M6T (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M6T)
KTGOV6M7T (กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M7T)
KTHH (กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ))
KTIF2 (กองทุนเปิดเคแทม Inverse Floater Complex Return2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTILF (กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ)
KTLF-L (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว ชนิด LTF)
KTLF70/30-L (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ชนิด LTF)
KTMEE-A (กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KTMEE-D (กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KTMEE-RMF (กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTMSEQ (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap)
KTMUNG-A (กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง ชนิดสะสมมูลค่า)
KTMUNG-D (กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KTMUNG-RMF (กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่งเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTPLUS (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส)
KTSE (กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์)
KTSE-LTF-L (กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิด LTF)
KTSE-RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTSET50RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTSF (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล)
KTSIV3M1 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน1)
KTSIV3M2 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน2)
KTSIV3M3 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 3)
KTSIV6M1 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน1)
KTSIV6M2 (กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 2)
KTSRI-A (กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่า)
KTSRI-D (กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KTSRI-RMF (กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTSS (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน)
KTSTPLUS-A (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
KTSTPLUS-I (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน))
KTSTPLUS-P (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
KTSUK-A (กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่า)
KTSUK-D (กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KTSUK-RMF (กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTSUPAI3Y1 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 3 ปี 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI60 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 60 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI61 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 61 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI62 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 62 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI63 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 63 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI64 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 64 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI65 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 65 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI66 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 66 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI67 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 67 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI68 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 68 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI69 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 69 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI70 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 70 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI71 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 71 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI72 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 72 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI73 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 73 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSUPAI74 (กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 74 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTSV (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ)
KTTWIN1Y1 (กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y1)
KTTWIN1Y2 (กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y2)
KTWC-DEFENSIVE-A (กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive ชนิดสะสมมูลค่า)
KTWC-GROWTH-A (กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Growth (ชนิดสะสมมูลค่า))
KTWC-MODERATE-A (กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate (ชนิดสะสมมูลค่า))
KTWG-A (กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
KTWP-A (กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
PVDKTFIX-1Y3Y (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
PVDKTSS (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
RMF1 (กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1))
RMF2 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2))
RMF3 (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3))
RMF4 (กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4))
TOF (กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส)