ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

KK GOLD 7%#1 (กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1)
PHATRA ABSOLUTE (กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น)
PHATRA ACT EQ (กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้)
PHATRA ACT FIXED (กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม)
PHATRA BLRMF (กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA DIVIDEND (กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้)
PHATRA EFI3M10 (กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน10)
PHATRA EFI5M1 (Phatra Enhanced Fixed Income 5M1 Fund)
PHATRA EFI6M14 (Phatra Enhanced Fixed Income 6M14 Fund)
PHATRA EFI6M15 (กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน15)
PHATRA EFI6M16 (กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน16)
PHATRA EFI6M17 (กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน17)
PHATRA EFI6M18 (กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน18)
PHATRA EFI6M19 (กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน19)
PHATRA EFI6M20 (กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน20)
PHATRA EFI6M21 (กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน21)
PHATRA EQ LINK6M2 (กองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน2)
PHATRA EQ LINK6M3 (กองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน3)
PHATRA EQ LINK6M4 (กองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน4)
PHATRA EQRMF (กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA FI3Y1 (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี1)
PHATRA FI3Y2 (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2)
PHATRA GHC (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์)
PHATRA GNP (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ)
PHATRA INRMF (กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA LTFD (กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล)
PHATRA MMRMF (กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA MP (กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ)
PHATRA PLUS (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส)
PHATRA PROP (กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์)
PHATRA PROP-D (กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์)
PHATRA PROPRMF (กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA SG-AA (กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น)
PHATRA SMART MV (กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้)