ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

KK GOLD 7%#1 (กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1)
PHATRA ACT EQ (กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้)
PHATRA ACT FIXED (กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม)
PHATRA BLRMF (กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA DIVIDEND (กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้)
PHATRA EQRMF (กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA G-UBOND-H (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์)
PHATRA GHC (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์)
PHATRA GNP (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ)
PHATRA GNP RMF-H (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์)
PHATRA GNP RMF-UH (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์)
PHATRA GNP-H (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์)
PHATRA INRMF (กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA LTFD (กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล)
PHATRA MMRMF (กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA MP (กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ)
PHATRA PGE (กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้)
PHATRA PLUS (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส)
PHATRA PROP (กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์)
PHATRA PROP-D (กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์)
PHATRA PROPRMF (กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA SG-AA (กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น)
PHATRA SG-AA Extra (กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra)
PHATRA SG-AA Light (กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light)
PHATRA SG-AA RMF (กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA SM CAP (กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY)
PHATRA SMART MV (กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้)
PHATRA SmartMV LTF (กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว)