ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

SMF-A (กองทุนเปิด เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
SMF-I (กองทุนเปิด เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)