ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

EP-LTF (กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว)
S-EQRMF (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
S-EQSTAR (กองทุนเปิดโซลาริส เอคควิตี้ สตาร์ ฟันด์)
S-FR 3M1 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1)
S-FR 4M4 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4)
S-FRMF (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
S-MMF (กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส)
S-PFI 18M2 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 2)
S-PFI 18M3 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 3)
S-PFI 18M4 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 4)
S-PFI 3M1 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1)
S-PFI 3M2 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2)
S-PFI 3M3 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3)
S-PFI 3M4 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4)
S-PFI 6M1 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1)
S-PFI 6M2 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 2)
S-PFI 6M4 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 4)
S-PFI 6M5 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 5)
S-PFI 6M6 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6)
S-PPFI 6M1 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6 เอ็ม 1)
S-Trig 3+3#2 (กองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2)