ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

EP-LTF (กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว)
S-EQRMF (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
S-EQSTAR (กองทุนเปิดโซลาริส เอคควิตี้ สตาร์ ฟันด์)
S-FR 3M1 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1)
S-FRMF (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
S-MMF (กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส)
S-PFI 18M3 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 3)
S-PFI 18M4 (กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 4)
S-Trig 3+3#2 (กองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2)