ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AFMOAT-HA (กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
AFMOATHRMF (กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
MEGA10-A (กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า)
MEGA10AI-A (กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
MEGA10AIRMF (กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ)
MEGA10CHINA-A (กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า)
MEGA10CHINARMF (กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ)
MEGA10RMF (กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TLDIVEQ-D (กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล)
TLDIVLTF-D (กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล)
TLDIVRMF (กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TLEQ (กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน)
TLEQ-THAICG (กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย)
TLEQRMF (กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TLFLEX (กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล)
TLFLEXRMF (กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TLFVMR-ASIAX (กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า)
TLLTFEQ (กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว)
TLMMF-A (กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า))
TLMMRMF (กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TLMSEQ-A (กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (ชนิดสะสมมูลค่า))
TLMSEQRMF (กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TLSMALLEQ-A (กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน (ชนิดสะสมมูลค่า))
TLUSNDQ-H-A (กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า)