ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ENGY (กองทุนเปิด MTrack Energy ETF)
ES-SPlus (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส)
JB25 (กองทุนเปิด JUMBO 25)
JB25 LTF (กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว)
JB25RMF (กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
JBP LTF (กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว)
TMB-ES-APPF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible)
TMB-ES-AUTOMATION (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics)
TMB-ES-CHILL (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment)
TMB-ES-CHINA-A (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active)
TMB-ES-FINTECH (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation)
TMB-ES-FIX1Y1 (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1)
TMB-ES-FIX1Y2 (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2)
TMB-ES-FIX1Y3 (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3)
TMB-ES-GCG (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth)
TMB-ES-GCORE (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity)
TMB-ES-GENOME (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution)
TMB-ES-GINNO (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation)
TMB-ES-GINNO-RMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMB-ES-GSBOND (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond)
TMB-ES-IALLO (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation)
TMB-ES-INTERNET (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet)
TMB-ES-PVD-MONEY (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
TMB-ES-STARTECH (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology)
TMB-ES-STARTECH-RMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMB-ES-VIETNAM (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity)
TMB-ES-VIETNAM-RMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMB-THAICG (กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย)
TMB50 (กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
TMB50DV (กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล)
TMB50RMF (กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBAALF (กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว)
TMBAAMF (กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง)
TMBAASF (กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น)
TMBABRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBAGLF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity)
TMBAGLRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBASIAB (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond)
TMBBFRMF (กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBCB (กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์)
TMBCHEQ (กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index)
TMBCOF (กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity)
TMBCORMF (กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBEAE (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity)
TMBEAERMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBEBF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond)
TMBEG (กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท)
TMBEGRMF (กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBEMEQ (กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index)
TMBGDF (กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล)
TMBGER (กองทุนเปิดทหารไทย German Equity)
TMBGF (กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund)
TMBGINCOME (กองทุนเปิดทหารไทย Global Income)
TMBGINCOMERMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBGINFRA (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity)
TMBGOLD (กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์)
TMBGOLDS (กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์)
TMBGOLDSRMF (กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBGPROP (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property)
TMBGPROPRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBGQG (กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth)
TMBGQGRMF (กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBGRMF (กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBGRR (กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น)
TMBINCOME (กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส)
TMBINDAE (กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity)
TMBJE (กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity)
TMBJERMF (กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBJPNAE (กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity)
TMBMF (กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี)
TMBMRMF (กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBOIL (กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์)
TMBPIPF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล)
TMBPIPRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการ)
TMBTM (กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ)
TMBTMSMV (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance)
TMBTMSMVLTF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว)
TMBTMSMVRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBUS500 (กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index)
TMBUS500RMF (กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBUSBLUECHIP (กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity)
TMBUSO (กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์)
TMBWDEQ (กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index)