ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

T-AsianProp (กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้)
T-BigCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว)
T-CASH (กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน)
T-CHChallenge#1 (กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1)
T-CSD (กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล)
T-DIV (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล)
T-DIV2 (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2)
T-DMixed (กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์)
T-DPlus (กองทุนเปิดธนชาตเดลี่ อินคัม พลัส)
T-EQUITY (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน)
T-EUChallenge2P (กองทุนเปิดธนชาตยุโรปชาเลนจ์ 2P)
T-EuropeEQ (กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้)
T-FinanceTH (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์)
T-Fixed2YR1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2YR1AI)
T-Fixed3YR10 (Thanachart Fixed Income 3YR10 Fund)
T-Fixed3YR11 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR11)
T-Fixed3YR1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR1AI)
T-Fixed3YR2AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR2AI)
T-Fixed3YR3AI (Thanachart Fixed Income 3YR3AI Fund)
T-Fixed3YR4 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR4)
T-Fixed3YR4AI (Thanachart Fixed Income 3YR4AI Fund)
T-Fixed3YR5 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR5)
T-Fixed3YR6 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR6)
T-Fixed3YR7 (Thanachart Fixed Income 3YR7 Fund)
T-Fixed3YR8 (Thanachart Fixed Income 3YR8 Fund)
T-Fixed3YR9 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR9)
T-FixFIF1Y16 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y16)
T-FixFIF1Y17 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y17)
T-FixFIF1Y18 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y18)
T-FixFIF1Y19 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y19)
T-FixFIF1Y9AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 1Y9)
T-FixFIF6M10 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M10)
T-FixFIF6M11 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M11)
T-FixFIF6M12 (กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M12)
T-FixFIF6M13 (กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M13)
T-FixFIF6M14 (กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M14)
T-FixFIF6M2 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2)
T-FixFIF6M3 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3)
T-FixFIF6M4 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4)
T-FixFIF6M5 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M5)
T-FixFIF6M6 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M6)
T-FixFIF6M7 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M7)
T-FixFIF6M8 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M8)
T-FixFIF6M9 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M9)
T-GLOBALBOND (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์)
T-GlobalBondRMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-GlobalEnergy (กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์)
T-GlobalEQ (กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund)
T-GlobalEQRMF (กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-GlobalValue (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล แวยู ฟันด์)
T-HEALTHCARE (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์)
T-HEALTHCARERMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-INCOMEAI (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-IncomePlus (กองทุนเปิดธนชาต Income Plus)
T-IncomePropAI (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-INFRA (กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์)
T-JapanEQ (กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้)
T-JPChallenge1 (Thanachart Japan Challenge Fund 1)
T-LowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta)
T-LowBetaLTFD (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล)
T-LowBetaRMF (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-LTFD (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล)
T-MAP (กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio)
T-Mixed3Y1 (กองทุนเปิดธนชาต Mixed Income 3Y1)
T-Mixed7030 (Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund)
T-MONEY (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน)
T-NERMF (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NFPLUS (กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส)
T-NFRMF (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NGRMF (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMIXRMF (กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMRMF (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-PPSD (กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล)
T-PREMIUM BRAND (กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์)
T-PrimeLowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta)
T-PrimePlusAI (กอวทุนเปิดธนาชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-Privilege (กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ)
T-Property (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์)
T-PropertyRMF (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-PropInfraFlex (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล)
T-SET50 (กองทุนเปิดธนชาต SET50)
T-SM Cap (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap)
T-SMCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว)
T-STSD (กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล)
T-TSARN (กองทุนเปิดธนชาตธนสาร)
T-TSB (กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ)
T-TTW1 (กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1)
TFIX-3M#2 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2)
TFIX-3M#3 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3)
TFIX-3M#4 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4)
TFIX-3M#5 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5)
TFixLT (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ระยะยาว)
TGoldBullion-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H)
TGoldBullion-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH)
TGOLDETF (กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง)
TGoldRMF-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H)
TGoldRMF-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH)
TGOV3M1 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/1)
TGOV3M2 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2)