ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

T-AllStarJapan2 (กองทุนเปิดธนชาต All Star Japan 2)
T-ASD (กองทุนเปิดธนชาตอำนวยทรัพย์ปันผล)
T-BigCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว)
T-CASH (กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน)
T-Challenge14 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 14)
T-Challenge15 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 15)
T-Challenge17 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 17)
T-Challenge18 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 18)
T-Challenge19 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 19)
T-Challenge21 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 21)
T-Challenge22 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 22)
T-Challenge27 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 27)
T-Challenge28 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 28)
T-Challenge8 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 8)
T-Challenge9 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 9)
T-CHChallenge#1 (กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1)
T-CSD (กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล)
T-EQUITY (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน)
T-EUChallenge2P (กองทุนเปิดธนชาตยุโรปชาเลนจ์ 2P)
T-EuropeEQ (กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้)
T-FinanceTH (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์)
T-Fixed2YR1 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2YR1)
T-Fixed2YR1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2YR1AI)
T-Fixed2YR2 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2YR2)
T-Fixed2YR3 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2YR3)
T-Fixed2YR4 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2YR4)
T-Fixed3YR1 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR1)
T-Fixed3YR1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR1AI)
T-Fixed3YR2 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR2)
T-Fixed3YR2AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR2AI)
T-Fixed3YR3 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR3)
T-Fixed3YR3AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR3AI)
T-Fixed3YR4 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR4)
T-Fixed3YR4AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR4AI)
T-Fixed3YR5 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR5)
T-Fixed3YR6 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR6)
T-Fixed3YR7 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR7)
T-Fixed3YR8 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR8)
T-FixedPlus1 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้พลัส 1)
T-FixFIF1Y8AI ()
T-FixFIF3M1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M1AI)
T-FixFIF6M11AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M11AI)
T-FixFIF6M12AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M12AI)
T-FixFIF6M13AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M13AI)
T-FixFIF6M14AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M14AI)
T-FixFIF6M15AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M15AI)
T-FixFIF6M16AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M16AI)
T-FixFIF6M17AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M17AI)
T-FixFIF6M19AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M19AI)
T-FixFIF6M20AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M20AI)
T-FixFIF6M21AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M21AI)
T-FixFIF6M22AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M22AI)
T-FixFIF6M23AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M23AI)
T-GLOBALBOND (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์)
T-GlobalBondRMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-GlobalEnergy (กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์)
T-GlobalEQ (กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund)
T-GlobalEQRMF (กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-GlobalFixed (กองทุนเปิดธนชาต Global Fixed Income Fund)
T-GlobalValue (กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์)
T-HEALTHCARE (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์)
T-HEALTHCARERMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-INCOME (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม)
T-IncomePlus (กองทุนเปิดธนชาต Income Plus)
T-IncomeProp (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้)
T-INFRA (กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์)
T-JapanEQ (กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้)
T-JPChallenge1 (กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์ 1)
T-KSD (กองทุนเปิดธนชาตเกษมทรัพย์ปันผล)
T-LowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta)
T-LowBetaLTFD (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล)
T-LowBetaRMF (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-LTFD (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล)
T-MAP (กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio)
T-Mixed3Y1 (กองทุนเปิดธนชาต Mixed Income 3Y1)
T-Mixed7030 (กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30)
T-MixedFIF(I) (กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ฟันด์เพื่อผู้ลงทุนสถาบัน)
T-MONEY (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน)
T-MonthlyIncome (กองทุนเปิดธนชาต Monthly Income Fund)
T-NERMF (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NFPLUS (กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส)
T-NFRMF (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NGRMF (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMIXRMF (กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMRMF (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NSET (กองทุนเปิดธนชาตทุนเพิ่มทวี)
T-PASD (กองทุนเปิดธนชาตไพบูลย์ทรัพย์ปันผล)
T-PISD (กองทุนเปิดธนชาตพิบูลย์ทรัพย์ปันผล)
T-PPSD (กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล)
T-PREMIUM BRAND (กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์)
T-PrimeLowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta)
T-Privilege (กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ)
T-Property (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์)
T-PropertyRMF (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-PropInfraFlex (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล)
T-SET50 (กองทุนเปิดธนชาต SET50)
T-SM Cap (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap)
T-Smart (กองทุนเปิดธนชาต Smart Fund)
T-Smart2 (กองทุนเปิดธนชาต Smart Fund 2)
T-Smart3 (กองทุนเปิดธนชาต Smart Fund 3)
T-Smart5 (กองทุนเปิดธนชาต Smart Fund 5)
T-SPT (กองทุนเปิดธนชาตสินไพฑูรย์)
T-STSD (กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล)
T-TSARN (กองทุนเปิดธนชาตธนสาร)
T-TSB (กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ)
T-TTW1 (กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1)
T-USChallenge#2 (กองทุนเปิดธนชาตยูเอสชาเลนจ์#2)
T-USD (กองทุนเปิดธนชาตอุดมทรัพย์ปันผล)
T-USD2 (กองทุนเปิดธนชาตอุดมทรัพย์ปันผล 2)
TFI3Y1 (กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 3Y1)
TFI6M15AI (กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M15AI)
TFI6M16AI (กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M16AI)
TFI6M17AI (Thanachart Fixed Income 6M17AI)
TFI6M18AI (Thanachart Fixed Income 6M18AI)
TFI6M19AI (กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M19AI)
TFI6M20AI (กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M20AI)
TFI6M21AI (กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M21AI)
TFI6M22AI (กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M22AI)
TFI6M23AI (กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M23AI)
TFI6M47 ()
TFIX-3M#2 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2)
TFIX-3M#3 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3)
TFIX-3M#4 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4)
TFIX-3M#5 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5)
TFixeIncome3M6 ()
TFixLT (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ระยะยาว)
TGoldBullion-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H)
TGoldBullion-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH)
TGOLDETF (กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง)
TGoldRMF-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H)
TGoldRMF-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH)
TGOV1 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น ๑)
TGOV3M1 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/1)
TGOV3M2 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2)
TGOV3M3 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/3)
TGOV3M4 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4)
TGOV4 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น ๔)
TGOV6 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น ๖)
TMonthlyIncome2 (กองทุนเปิดธนชาต Monthly Income Fund 2)
TMonthlyIncome3 (กองทุนเปิดธนชาต Monthly Income Fund 3)