ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

T-ASD (กองทุนเปิดธนชาตอำนวยทรัพย์ปันผล)
T-AsianProp (กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้)
T-BigCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว)
T-CASH (กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน)
T-Challenge14 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 14)
T-Challenge15 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 15)
T-Challenge17 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 17)
T-Challenge18 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 18)
T-Challenge21 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 21)
T-Challenge22 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 22)
T-Challenge27 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 27)
T-Challenge28 (Thanachart Challenge Fund 28)
T-Challenge8 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 8)
T-Challenge9 (กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 9)
T-CHChallenge#1 (กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1)
T-CSD (กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล)
T-DIV (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล)
T-DIV2 (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2)
T-DPlus (กองทุนเปิดธนชาตเดลี่ อินคัม พลัส)
T-EQUITY (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน)
T-EUChallenge2P (กองทุนเปิดธนชาตยุโรปชาเลนจ์ 2P)
T-EuropeEQ (กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้)
T-FinanceTH (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์)
T-Fixed2YR1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2YR1AI)
T-Fixed2YR4 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2YR4)
T-Fixed3YR1 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR1)
T-Fixed3YR10 (Thanachart Fixed Income 3YR10 Fund)
T-Fixed3YR1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR1AI)
T-Fixed3YR2 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR2)
T-Fixed3YR2AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR2AI)
T-Fixed3YR3 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR3)
T-Fixed3YR3AI (Thanachart Fixed Income 3YR3AI Fund)
T-Fixed3YR4 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR4)
T-Fixed3YR4AI (Thanachart Fixed Income 3YR4AI Fund)
T-Fixed3YR5 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR5)
T-Fixed3YR6 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR6)
T-Fixed3YR7 (Thanachart Fixed Income 3YR7 Fund)
T-Fixed3YR8 (Thanachart Fixed Income 3YR8 Fund)
T-Fixed3YR9 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR9)
T-FixedPlus1 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้พลัส 1)
T-FixFIF1Y16 ()
T-FixFIF1Y9AI ()
T-FixFIF3M10AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 3M10)
T-FixFIF3M11AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 3M11)
T-FixFIF3M12AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 3M12)
T-FixFIF3M6AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M6AI)
T-FixFIF3M7AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M7AI)
T-FixFIF3M8AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M8AI)
T-FixFIF3M9AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M9AI)
T-FixFIF6M2 ()
T-FixFIF6M23AI (Thanachart Fixed Income FIF 6M23AI)
T-FixFIF6M24AI (Thanachart Fixed Income FIF for Accredited Investors 6M24)
T-FixFIF6M25AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 6M25)
T-FixFIF6M26AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 6M26)
T-FixFIF6M27AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 6M27)
T-FixFIF6M28AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 6M28)
T-FixFIF6M29AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 6M29)
T-FixFIF6M30AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 6M30)
T-GLOBALBOND (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์)
T-GlobalBondRMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-GlobalEnergy (กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์)
T-GlobalEQ (กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund)
T-GlobalEQRMF (กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-GlobalValue (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล แวยู ฟันด์)
T-HEALTHCARE (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์)
T-HEALTHCARERMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-INCOME ()
T-IncomePlus (กองทุนเปิดธนชาต Income Plus)
T-IncomeProp (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้)
T-INFRA (กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์)
T-JapanEQ (กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้)
T-JPChallenge1 (Thanachart Japan Challenge Fund 1)
T-KSD (กองทุนเปิดธนชาตเกษมทรัพย์ปันผล)
T-LowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta)
T-LowBetaLTFD (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล)
T-LowBetaRMF (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-LTFD (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล)
T-MAP ()
T-Mixed3Y1 (กองทุนเปิดธนชาต Mixed Income 3Y1)
T-Mixed7030 (Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund)
T-MONEY (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน)
T-NERMF (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NFPLUS (กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส)
T-NFRMF (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NGRMF (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMIXRMF (กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMRMF (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NSET (กองทุนเปิดธนชาตทุนเพิ่มทวี)
T-PASD (กองทุนเปิดธนชาตไพบูลย์ทรัพย์ปันผล)
T-PISD (กองทุนเปิดธนชาตพิบูลย์ทรัพย์ปันผล)
T-PPSD (กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล)
T-PREMIUM BRAND (กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์)
T-PrimeLowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta)
T-Privilege (กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ)
T-Property (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์)
T-PropertyRMF (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-PropInfraFlex (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล)
T-SET50 (กองทุนเปิดธนชาต SET50)
T-SM Cap (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap)
T-Smart (กองทุนเปิดธนชาต Smart Fund)
T-Smart2 (กองทุนเปิดธนชาต Smart Fund 2)
T-Smart3 (กองทุนเปิดธนชาต Smart Fund 3)
T-Smart5 (กองทุนเปิดธนชาต Smart Fund 5)
T-SMCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว)
T-SPT (กองทุนเปิดธนชาตสินไพฑูรย์)
T-STSD (กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล)
T-TSARN (กองทุนเปิดธนชาตธนสาร)
T-TSB (กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ)
T-TTW1 (กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1)
T-USD (กองทุนเปิดธนชาตอุดมทรัพย์ปันผล)
T-USD2 (กองทุนเปิดธนชาตอุดมทรัพย์ปันผล 2)
TFI3Y1 (กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 3Y1)
TFIX-3M#2 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2)
TFIX-3M#3 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3)
TFIX-3M#4 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4)
TFIX-3M#5 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5)
TFixLT (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ระยะยาว)
TGoldBullion-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H)
TGoldBullion-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH)
TGOLDETF (กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง)
TGoldRMF-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H)
TGoldRMF-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH)
TGOV3M1 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/1)
TGOV3M2 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2)