ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

WE-AQUA (กองทุนเปิด วี โกลบอล วอเตอร์)
WE-BOND6M (กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
WE-CANAB (กองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสสิเนส)
WE-CHIG (กองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท)
WE-CYBER (กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต)
WE-DEWORLD (กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์)
WE-EUROPE (กองทุนเปิด วี ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้)
WE-EUROPE8M (กองทุนเปิด วี ยุโรป 8M)
WE-EVOSEMI (กองทุนเปิด วี อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์)
WE-GEDUCATION (กองทุนเปิด วี โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้)
WE-GEQUITY (กองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้)
WE-GIHEALTH (กองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์)
WE-GLOBALEQRMF (กองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
WE-GOLD (กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้)
WE-GOLDRMF (กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
WE-GSECURE (กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้)
WE-GTECH (กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี)
WE-INCOME (กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม)
WE-MONEY-R (กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
WE-MONYRMF (กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ)
WE-MULTI (กองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม)
WE-OSHOP (กองทุนเปิด วี ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์)
WE-PLAY (กองทุนเปิด วี วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต)
WE-TENERGY (กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี)
WE-THAITRIG6M (กองทุนเปิด วี ไทย ทริกเกอร์ 6M)
WE-TRBOND-A (กองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
WE-USREIT (กองทุนเปิด วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้)
WE-VIETGROWTH (กองทุนเปิด วี เวียดนาม โกรท)
WE-XPROP-A (กองทุนเปิด วี เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
WE-XPROP-D (กองทุนเปิด วี เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล)