ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

WE-BOND6M (กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
WE-CHINA6M (กองทุนเปิด วี ไชน่า 6M)
WE-CRETURN6M1-UI (กองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
WE-EM8M (กองทุนเปิด วี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต 8M)
WE-GA5M (กองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M)
WE-GEDUCATION (กองทุนเปิด วี โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้)
WE-GEQUITY (กองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้)
WE-GIHEALTH (กองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์)
WE-GOLD (กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้)
WE-GSECURE (กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้)
WE-GTECH (กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี)
WE-INCOME (กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม)
WE-INDIA9M (กองทุนเปิด วี อินเดีย 9M)
WE-MONEY (กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต)
WE-MULTI (กองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม)
WE-THEQ (กองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้)
WE-TRBOND (กองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์)
WE-USREIT (กองทุนเปิด วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้)